Jeugdduikers leren reanimeren

Veiligheid is een belangrijk thema binnen duikverenigingen. Duikteam de Kaaiman brengt dit onderwerp daarom niet alleen bij volwassen leden onder de aandacht, maar ook bij jeugdleden. Voor hen organiseerden ze begin april een reanimatieworkshop.

“Snorkelen en duiken is een veilige sport, maar mocht er iets misgaan dan willen we dat ook onze jonge leden weten wat ze te doen staat”, licht Harmen Hendrix toe. De jeugd van de Kaaiman bestaat uit jongeren tussen de 11 en 18 jaar. “Ook voor hen is het van groot belang om te weten hoe ze moeten handelen als iemand te maken krijgt met bijvoorbeeld serieuze hartproblemen.”

Meubilair aan de kant

Normaal gesproken is de jeugdtraining op zaterdagochtend  van 9:00 tot 10:00 uur in sportfondsenbad West; dan worden snorkel- en duiktechnieken aangeleerd. Deze keer kreeg de ochtend een vervolg in het clubhuis van De Kaaiman, een grote ruimte waar naar hartenlust kon worden geoefend. “Vrijwel alle jeugdleden deden mee”, vertelt Harmen. “De workshop werd gegeven door één van onze leden, die tevens oud-ambulanceverpleegkundige is. Zij geeft als professional dergelijke cursussen.” Na een korte introductie over het herkennen van hartproblemen werd alle meubilair aan de kant geschoven en begon een realistische oefening. Hierbij kwam beademen, hartmassage en het gebruik van de AED (defibrillator) aan bod.

Geen diploma, wel certificaat

De workshop was te kort om er een echt diploma aan te koppelen en sommige jeugdleden zijn ook nog te jong om een officieel bewijs te halen om te mogen reanimeren. “Maar het begin is er voor iedereen”, aldus Harmen. “Bovendien krijgen alle deelnemers een certificaat van deelname.” Voor de kids die door willen organiseert de club mogelijk nog een aanvullende cursus die wél met een diploma kan worden afgesloten.

Ook ouders enthousiast

Gezien het enthousiasme van zowel de workshopleider als de jeugdleden zal deze workshop vaker bij De Kaaiman worden georganiseerd. “Sommige leden waren verrast dat er zoveel met je gebeurt op het moment dat het lichaam ermee gaat stoppen. Daarnaast was ook het enthousiasme van de aanwezige ouders opvallend”, voegt Harmen toe. “Kortom: een absolute aanrader voor andere duikclubs met jeugd!”

Voor meer informatie: www.kaaiman.nl