Jack de Vries stopt als voorzitter

Voorzitter Jack de Vries heeft te kennen gegeven dat hij na twee periodes voorzitterschap deze keer niet herkiesbaar is. Reden hiervoor zijn de veranderingen in zijn privéleven die eind 2017 hebben plaatsgevonden, waardoor hij meer tijd aan zijn kinderen wil kunnen geven. “Ik kijk terug op een geweldige periode en wil iedereen bedanken voor alle steun en support” aldus Jack.

Directeur Arjan de Vries vindt het vertrek van Jack jammer, maar heel begrijpelijk. Arjan: “Jack heeft zich tijdens zijn twee periodes voorzitterschap enthousiast ingezet voor de duiksport en de Nederlandse sport. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Tijdens zijn voorzitterschap stonden er bij de NOB belangrijke onderwerpen op de agenda zoals het WK Onderwaterfotografie, de staalslakkenstort in de Oosterschelde en de transitie van de NOB om zich meer te richten op de individuele duiker. Ook was hij voorzitter van de NOC*NSF werkgroep Externe Financiering van de sport.”

Jack is sinds juni 2013 voorzitter van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Hij werd toen door de algemene vergadering benoemd als opvolger van John Geurts. Op zaterdag 26 mei wordt de algemene vergadering van de NOB gehouden en zal Jack de voorzittershamer neerleggen.