Jaarverslag DOSA 2019

Het jaarverslag 2019 van DOSA (Duik Ongevallen Statistieken Analyse) is gepubliceerd. Door het publiceren van het verslag deelt DOSA de lessen uit de duikincidenten en -ongevallen om zodoende bij te dragen aan het verbeteren van de duikveiligheid in Nederland.

DOSA analyseert alle gemelde duikincidenten en -ongevallen op Nederlands grondgebied en die van Nederlanders in het buitenland. De duikincidenten en -ongevallen welke plaatsvinden met beroepsduikers worden niet geanalyseerd door DOSA. In de analyse wordt niet ingegaan op de schuld vraag of aansprakelijkheid; de analyse is er puur op gericht ervan te leren om zodoende de duikveiligheid te verbeteren.

Jaarlijks rapporteert DOSA uiterlijk 1 april haar bevindingen en aanbevelingen van het voorgaande jaar, en komt op basis hiervan met aanbevelingen ter verbetering van het veilig duiken.

Lees het jaarverslag 2019