Is de onderwatersport echt voor iedereen?

Iedereen beleeft plezier aan sporten, het verbindt verschillende groepen mensen en het draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl. Wie regelmatig sport is gelukkiger en geniet meer van het leven. Helaas is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend door zichtbare en onzichtbare drempels die zij ondervinden, bijvoorbeeld de vooroordelen, onjuiste kennis, weinig bestedingsvermogen of fysieke belemmeringen. De NOB wil ook voor hen een plek zijn waar ze zich welkom voelen. We willen graag dat iedereen in de onderwatersport welkom is, ongeacht verschillen, maar is dat ook echt zo?

Lees verder onder de foto

Samen met 32 andere sportbonden hebben we daarom een eigen plan van aanpak gemaakt om het komende jaar onder begeleiding van NOC*NSF meer aandacht te geven aan diversiteit en inclusie. We gaan onderzoeken hoe het nu bij de verenigingen en NOB4U leden gaat en wat beter kan. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de huidige stand van zaken m.b.t. dit onderwerp binnen ons ledenbestand. Met de uitkomsten gaan we aan de slag zodat we verenigingen betere ondersteuning kunnen bieden. Verenigingen zullen we meenemen in de ontwikkelingen zodat jullie het ook zelf direct kunnen toepassen.

We hebben jouw hulp nodig!

Verschillende groepen sporters hebben verschillende behoeften. Dat kan simpelweg verschillen in de verwachtingen die zij hebben van het aanbod van jouw vereniging tot het niet in hokjes geplaatst willen worden van de traditionele sport (lees volgende alinea voor meer uitleg). Maak aandacht voor deze verschillen, juist om het verschil te maken! Wil jij ook het verschil maken? Dan zoeken we jou! Binnen de NOB zijn we opzoek naar (bestuurs)leden die willen meepraten en -denken over diversiteit en inclusie. We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp en hoe het er binnen jouw club aan toe gaat. We kunnen veel van elkaar leren en samen zorgen we voor sterkere clubs met leden die langer lid blijven! Mail je aanmelding naar mvanesch@ntfu.nl. Wil je meer weten over diversiteit en inclusie? Klik dan hier! Ben je zo enthousiast geworden dat je club direct zelf aan de slag gaat, lees dan hier verder voor tips!

Aandacht voor inclusie is kans voor ledenwerving- en behoud

Is het bijvoorbeeld lastig om nieuwe leden te werven en te behouden? Dan kan het helpen om in te zetten op inclusie. Inclusie gaat over de mate waarin leden van een groep de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Daarbij hebben ze het gevoel van herkenning en erkenning. Inclusie leidt tot een diversiteit aan mensen binnen de onderwatersport. Aandacht voor inclusie heeft daarnaast ook indirect effect op het sportplezier van je huidige leden! Als mensen zich ergens welkom voelen, waar zij gezellig met anderen kunnen sporten, aan behoeften worden voldaan, zoals het sporten op niveau en waar een leuke trainer voor de groep staat, dan blijven zij daar langer actief. Daarnaast levert een diversiteit aan leden verschillende perspectieven en inzichten op voor de vereniging. Kijk eens naar jouw bestuur, hoe divers is deze? Vertegenwoordigen zij alle behoeften binnen jouw vereniging en van potentiële nieuwe leden?

Foto: Johan Tilburg