Inventarisatie schade door overstromingen Limburg/Noord-Brabant juli 2021

Heeft jouw clubaccommodatie schade heeft opgelopen door de overstromingen in Limburg en Brabant eerder deze maand? Mogelijk komt jouw club in aanmerking voor een vergoeding voor niet-gedekte schade. Momenteel werkt de landelijke overheid aan een Ministeriële Regeling, waarin de voorwaarden voor een vergoeding en ook het aanvraagproces worden vastgelegd.

Omdat deze overstroming als Nationale Ramp is gekwalificeerd, is NOC*NSF namens de sport in overleg getreden met het ministerie van VWS om de mogelijke steunmaatregelen te bespreken. Daarbij is een zo goed mogelijk inzicht in de omvang van het aantal getroffen clubs en de schade van belang.

Heeft jouw clubaccommodatie schade opgelopen door de overstromingen? Dan ontvangen we graag zo snel als redelijkerwijs mogelijk een eerste, ruwe inventarisatie van: de naam van de getroffen club en adresgegevens, aard van de schade en een inschatting van de niet-gedekte schade. De inventarisatie kun je richten aan info@onderwatersport.org

Lees meer over de Wet Tegemoetkoming bij schade