Interview met Marcelien Bos, Burgemeester van Jouw Noordzee

Op 6 september is tijdens een feestelijke bijeenkomst op duurzaamheidsplatform SummerLabb tijdens Wereldhavendagen Rotterdam de nieuwe Burgemeester van Jouw Noordzee bekendgemaakt. De keuze viel op oud-Olympisch zeilster Marcelien Bos- De Koning (Muiderberg). In onderstaande video wordt Marcelien geïnterviewd over haar rol als Burgemeester van Jouw Noordzee. Wat staat er op de planning en wat zijn haar doelen?

Toekomst van de Noordzee

“De rol van de Noordzee in de energietransitie heeft impact op alle gebruikers zoals vissers, scheepvaart, energieopwekking, maar ook (onderwater) natuur,” aldus Rene Peters van ECN part of TNO. “We moeten een goede balans vinden tussen energie, economie en ecologie, dat is belangrijk voor ons allemaal. De Burgemeester van Jouw Noordzee moet hierover in gesprek met alle stakeholders.

NOB is partner

De Burgemeester van Jouw Noordzee is een samenwerking tussen ECN.TNO en SummerLabb, ontstaan in 2018 en kent een partnernetwerk bestaande uit partijen werkzaam op en rondom de Noordzee. De NOB is blij een van deze partners te zijn en onderstreept het belang van de bescherming van de onderwaternatuur.