Inloopspreekuur na de bestuursvergadering

Bij de huisarts is het een bekend fenomeen: een inloopspreekuur waar je gewoon even langs kunt komen met allerlei vragen. Zoiets heeft Sub ’70 nu ook. “Het was een suggestie van een lid na de Algemene Leden Vergadering”, vertelt secretaris Ronald Smeink. “Ondanks dat wij een laagdrempelig bestuur hebben zien leden toch graag manieren om het bestuur vaker dan eens per jaar te kunnen aanspreken.” Uiteraard kan dat ook aan de bar tijdens een clubavond, maar dat is niet altijd de plek om met ideeën te komen of een serieuze vraag te stellen. “Daarom zijn we samen op het idee gekomen om een inloopspreekuur te starten”.

Het inloopspreekuur staat gepland na iedere bestuursvergadering, die altijd op de vaste zwem/snorkelavond plaatsvindt. “De gesprekken tijdens het inloopspreekuur kunnen over vanalles gaan”, is de ervaring van Ronald. “Leden komen met suggesties voor activiteiten, vragen over het lidmaatschap, veiligheid, de NOB, commissies, etcetera. En soms zijn we gewoon een luisterend oor voor een vrijwilliger. Ook dat is belangrijk!”

Meer initiatief en verantwoordelijkheid

Het inloopspreekuur heeft tot nu toe drie keer plaatsgevonden. “Er zijn in 2014 zes bestuursvergaderingen geweest, waarvan drie van de zes keer een aantal leden naar het inloopspreekuur kwam. Iedereen moet er nog een beetje aan wennen, maar de reacties zijn positief. Leden ervaren een opener bestuur en er wordt nu meer op informele manier gepraat en gebrainstormd over de vereniging. Mensen nemen vaker zelf het initiatief en stellen zich verantwoordelijk op.”

“Er blijft minder liggen”

Het bestuur heeft hier dus zeker baat bij. “Wij zijn er voor de leden, niet andersom”, vindt Ronald. “Luisteren naar de leden – en vooral op de ideeën, vragen en suggesties terugkomen – is belangrijk. We willen een open sfeer creëren waarin direct contact is met de leden en waarin mensen dingen tegen elkaar durven te zeggen. Door het inloopspreekuur merk ik dat actuele zaken in een vroeg stadium door het bestuur worden opgepakt. Er blijven minder zaken ‘liggen’ of ‘hangen’ binnen de club, en dat is voor iedereen prettig.”

Voor meer informatie over Duikvereniging Sub ‘70: www.sub70.nl
Foto: Peter Donderwinkel. Op de foto inspecteert Sub ’70 het Apeldoorns kanaal op onderwaterobjecten, dit op verzoek van Koninklijk Apeldoorn.