Hoe ziet de toekomst van NOB eruit?

Een jubileum, dat vraagt om terugkijken. De foto’s spreken voor zich. De NOB is inmiddels 60 jaar onderweg en is van plan haar werk nog jaren met veel bevlogenheid te doen. Hoe en met welk doel? De bestuurders van vandaag geven je een kijkje in hun ideale toekomst voor de NOB, terwijl we genieten van 60 jaar verenigingsleven. 

Linda Maring, bestuurder met portefeuille Verenigingsondersteuning, Belangenbehartiging

“In de toekomst is iedere duiker en onderwatersporter graag en trots lid van de NOB. De leden weten wat de bond doet en de bond weet waar de leden behoefte aan hebben. Samen werken we pro-actief, productief en positief aan een gezond en veilig (onderwater)sportklimaat, de onderwaternatuur en duikwater en -faciliteiten in Nederland”.

 • 1* opleiding (1996)
 • Afdaling Ourthe (1996)
 • Mosseltoernooi Onderwaterhockey (1996)
 • Opleidingen

Louis de Haan, bestuurder met portefeuille Opleidingen

“De NOB is over tien jaar dé toonaangevende duikorganisatie van Nederland. We zijn in staat gebleken om meer jongeren aan ons te binden. Daarbij brengen we nadrukkelijk de voordelen van een constante leercurve via de verenigingen onder de aandacht. We dragen actief uit, dat duiken een sport is waarbij het niet volstaat om met een één cursus te veronderstellen dat je een volleerd duiker bent.
Vinzwemmen, onderwaterhockey, freediven en nog veel meer disciplines zijn een wezenlijk onderdeel van onze bond. We accepteren voluit dat ook onze sport aan veranderingen onderhevig is. Daarbij zijn we constructief kritisch. We zijn trots op de NOB en dragen dat in woord en daad uit. En we zijn ons bewust van hetgeen is bereikt gedurende de afgelopen zestig jaar”.

Peter van Rodijnen, bestuurder met portefeuille Onderwaternatuur, Onderwaterfotografie

“Als je het mij vraagt, dan is de NOB in de toekomst een bond voor alle Nederlandse onderwatersporters en alle mensen die in Nederland onderwatersporten en -recreëren. Voor al die mensen creëert de NOB de mogelijkheden om veilig te leren duiken, snorkelen, vinzwemmen, en meer. Maar vooral ook om te kunnen blijven genieten van deze vrijetijdsbesteding”.

Christiaan Knopper, bestuurder met portefeuille Verenigingsondersteuning, Belangenbehartiging en Communicatie & Marketing

“We hebben een groeiend aantal leden van Nederlandse duikers die de toegevoegde waarde van de NOB (h)erkennen. Niet alleen vanwege de veelal onzichtbare belangenbehartiging en het lobbyen bij de verschillende stakeholders. Maar vooral ook om de zichtbare resultaten die daarbij geboekt worden: goede toegankelijk duikstekken, aandacht voor kwaliteit van duikwater, lesmaterialen, certificering en niet al te veel regeldruk en/of andere belemmeringen.

Verenigingen, kader, instructeurs en doelgroepen duikers vinden elkaar in actieve on- en offline community ’s. De NOB faciliteert deze community ’s en hier worden interesse en kennis gedeeld en vinden regelmatig activiteiten plaats.

In de toekomst is de NOB de ‘ANWB voor de duikers’. Leden krijgen:

 • deskundigheid bij vragen
 • bereikbaarheid bij nood
 • individuele ondersteuning en voor de aangesloten verenigingen
 • voordeel vanuit de collectiviteit
 • exclusieve activiteiten voor verenigingen en/of individuele leden
 • grotere publieke zichtbaarheid
 • steun bij initiatieven (natuurbescherming, opleidingen, NOC*NSF, belangenbehartiging bij beleidsmakers)
 • verbinding met anderen die dezelfde passie delen”.

 • Cover de Kikvors (1960)
 • Cover Aqua-vite (1969)
 • Hans Waardenburg en Ben Smit (1974)
 • Triton plassentocht (1979)
 • Biologische Werkgroep Elzenhof (1983)
 • Afdaling in de Maas door de Maastrichtse OC (1996)
 

Erik van Vessem, interim-voorzitter

“In de toekomst kent iedere Nederlandse duiker/onderwatersporter en iedere duiker/onderwatersporter in Nederland de NOB als ‘de autoriteit’ op het gebied van duiken en onderwatersport, belangenbehartiging, kennis en ondersteuning van duikers/onderwatersporters en verenigingen. De NOB is het hart van een community waar individuen en verenigingen naast elkaar bestaan en elkaar versterken.

Bestaansrecht als NOB krijgen we niet cadeau, maar moeten we verdienen. Er liggen voldoende uitdagingen op ons te wachten om ons bestaansrecht te verdienen. Bouwen aan een organisatie waar onderwatersporters trots op kunnen en mogen zijn, is het doel om de komende jaren aan te werken”.

Arjan de Vries, directeur

“Meer duikers ontdekken het onderwaterleven in Nederland. De NOB verspreidt dit onderwaterleven en natuurliefhebbers raken hierover meer en meer enthousiast. De natuur onderwater wordt voor velen een groot goed. De NOB is een kennisinstituut, een onderdeel van een netwerk van organisaties die natuur duurzaam omarmen”.

 • Berthold Raadsen Den Helder
 • Duikplek Zuidbout Zeeland
 • Duikteam Manta Zuid-Frankrijk
 • Grotduiken in Florida (1996)
 • Rob Leeuwis Biologische Werkgroep