Hoe sport Nederland?

NOC*NSF heeft een rapportage opgesteld met de laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname van de afgelopen 5 jaar in Nederland. Hierin werkt NOC*NSF samen met sportbonden, sportclubs, gemeenten en allerlei andere partijen.

Ontwikkeling van sporters

Uit het onderzoek blijkt dat we de afgelopen 5 jaar meer zijn gaan sporten. In 2013 sportte 56% van de bevolking, in 2018 was dit 65%. Dit betekent dat het aantal sporters is gestegen met 8,6%, of terwijl 1,5 miljoen mensen.

Opvallend is dat het aantal sporters toeneemt, maar het aantal verenigingsleden licht daalt. Wat betekent dit? Dit betekent dat Nederlanders meer zijn gaan sporten, maar dat de ‘nieuwe sporters’ ongebonden zijn gaan sporten. Het aantal leden is tussen 2013 en 2018 met 177.000 verenigingsleden afgenomen, dit komt overeen met 1,8 procent van alle leden.

Zowel het percentage sporters als het percentage leden is bij de leeftijdscategorie 10 t/m 14 jaar het hoogst. Van de leeftijdscategorie 25 t/m 29 jaar tot een jaar of 70 blijft het ledenpercentage stabiel. Daarnaast is het ledenpercentage in 2018 ten opzichte van 2013 redelijk stabiel, dit terwijl het sporterspercentage in 2018 ten opzichte van 2013 is gestegen.

Wat betekent dit voor de duiksport?

Het aantal sporters buiten verenigingsverband neemt toe, maar wat betekent dit voor onze duiksport? Terwijl het percentage sportdeelname stijgt, neemt over de jaren heen het percentage verenigingsleden minimaal af. Ook binnen de NOB kennen we een afname van verenigingsleden, dit ligt in lijn met de afname van de landelijke verenigingsleden.

Kansen voor verenigingen

Ondanks de landelijke stijging in ongebonden sporten, liggen er ook kansen om meer sporters aan de NOB te binden. Enerzijds betekent dit inspelen op de ontwikkelingen en NOB4U gaan inzetten om ongebonden sporters te binden. Anderzijds kunnen verenigingen inspelen op jeugd en o.a. de leeftijdsgroep 31 t/m 44 jaar.

Een op de vijf sporters bestaat uit jeugd (5 t/m 18 jaar), dit betekent dat ruim een derde van de verenigingsleden uit jeugd bestaat. Hieruit kan geconcludeerd worden dat jeugd relatief meer in verenigingsverband sport dan volwassenen (19 t/m 80 jaar). Deze verhoudingen zijn de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Volgens mij ligt hier een kans voor onze duikverenigingen. Richt jullie vereniging zich al op jeugd? Daarnaast is het aantal sporters binnen de leeftijdsgroep 31 t/m 44 jaar, met 11 procent, relatief het meest gestegen. Deze leeftijdsgroep is meer gaan sporten en kan aansluiten bij de doelgroep van jullie vereniging.

Benieuwd naar het hele rapport? Klik hier!