Hoe kan je als vereniging omgaan met stijgende prijzen en inflatie?

De prijzen van consumentengoederen en -diensten stijgen. In mei 2022 waren goederen en diensten 8,8 procent duurder dan een jaar daarvoor, in april ging het zelfs om 9,6 procent. Ook verenigingen kunnen te maken krijgen met stijgende kosten voor bijvoorbeeld accommodaties, inkoop van duikmaterialen of voor clubkleding en uitjes. Daarom geven we in het onderstaande artikel enkele tips hoe je hier als vereniging mee om kunt gaan.

Inflatie en inflatiecorrectie

Om goed uit te leggen waar we het over hebben, is het belangrijk om een aantal belangrijke termen uit te leggen:

Inflatie: Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren (Europese Centrale Bank).

Inflatiecorrectie/prijsindexcijfer: Inflatiecorrectie is een in de wet of in een overeenkomst vastgelegde aanpassing van prijzen die periodiek plaatsvindt (vaak jaarlijks). Het doel van inflatiecorrectie is om de stijging van kosten door inflatie te compenseren.

Kijk goed naar de kosten

Ga je als club aan de slag met de begroting van het komende boekjaar? Kijk dan goed naar de kosten die je als club maakt. Gebruik je laatste boekjaar als basis en maak een inschatting of de kosten voor komend jaar oplopen of gelijk blijven. Vergeet daarbij niet rekening te houden met de (extra) plannen die jullie hebben als vereniging. Op basis van de begrote kosten kun je vervolgens inschatten of de verwachte inkomsten voldoende gaan zijn om de begroting in balans te krijgen. Is dat niet het geval? Kijk dan welke maatregelen je eventueel kunt nemen:

Uitgaven: Kijk of er mogelijkheden zijn om uitgaven te schrappen of kijk naar goedkopere alternatieven.

Inkomsten: Bedenk of de club op andere manieren inkomsten kan genereren (bijvoorbeeld door sponsoring in geld of natura).

Contributie en inschrijfgelden: je kunt er als club ook voor kiezen de prijzen van de clubcontributie of inschrijfgeld van evenementen te verhogen om meer inkomsten te genereren. We gaan hier in de volgende paragraaf dieper op in.

Contributie en inschrijfgelden

Het is helemaal niet ongebruikelijk om de contributie van je club of het inschrijfgeld van je evenement soms te verhogen. Zeker in tijden van stijgende kosten valt dit goed uit te leggen richting de leden en deelnemers. Veel clubs hebben in de tijd van de coronacrisis ervoor gekozen om de contributies niet te verhogen. Jarenlang geen contributieverhoging doorvoeren kan echter op lange termijn ook problemen veroorzaken, ook als de club er nu financieel goed voor staat. Dat komt omdat de prijzen over het algemeen jaarlijks oplopen. Wat in 2017 nog 100,- euro kostte, kost in 2021 al ruim 110 euro, dat betekent een stijging van ruim 10% over 5 jaar. De verwachting is dat de kosten de komende jaren alleen nog maar harder zullen stijgen.

Overweeg je een contributieverhoging? Dan kun je deze bijvoorbeeld baseren op het prijsindexcijfer van het laatste jaar. Op deze website zijn de jaarlijkse en maandelijkse prijsindexcijfers te vinden.

Contributie NOB

Bij de ledenraad van mei 2022 is de inflatiecorrectie van 2,7% op de NOB contributie aangenomen door de leden. De contributiebedragen voor 2023 zijn hier te vinden. Houd in je begroting voor 2023 dus ook rekening met deze gewijzigde tarieven.

Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie? Verenigingsondersteuning staat voor je klaar. Neem contact op met Jeroen Dellebeke of telefonisch via 0318 – 559347.