Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan krijgt vorm 

De NOB is sinds de zomer van 2023 druk bezig met het opstellen van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2025-2028. Dit plan wordt bij de aanstaande Ledenraad op zaterdag 25 mei a.s. bekrachtigd.

Op donderdag 25 januari jl. werd er een online sessie georganiseerd. Een delegatie van verenigingsbestuurders, NOB-vrijwilligers en andere belangstellenden heeft samen met het NOB-bestuur en de medewerkers van het bondsbureau inzicht gekregen in de drie pijlers die het fundament vormen van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan:

  1. Faciliteren
  2. Floreren
  3. Eigentijds

Grote uitdagingen in deze nieuwe periode van vier jaar zijn de instroom van jeugd, het behoud van leden en het toegankelijker worden van verenigingen. Samen met een aanscherping van de visie en missie van de NOB heeft dat geleid tot verdere verdieping, acties en aanscherping van doelstellingen.

Proces Meerjarenbeleidsplan

Het bureau en het bondsbestuur gebruiken de komende periode om de stukken verder vorm te geven. Een vergelijkbare online sessie wordt medio april nog een keer georganiseerd. Wederom om te toetsen of het beleid goed aansluit bij de praktijk waar verenigingen dagelijks mee te maken hebben.

 

Foto: Peter Schultes