Het Kabinet trekt € 41 miljoen extra uit voor coronasteun voor de sport

16 november heeft het Kabinet bekend gemaakt €1,3 miljard uit te trekken voor uitbreiding van de steun na invoeringen van de nieuwe coronamaatregelen.

Het grootste deel daarvan zal worden ingezet voor generieke steunmaatregelen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die we uit de achter ons liggende periode al kennen, en waar ook sportorganisaties een beroep op kunnen doen. Specifiek voor de sport is er een bedrag van € 41 miljoen gereserveerd. Het Kabinet schrijft daarover:

“Ondersteuning voor de sportsector
Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het overige budget wordt gebruikt ter compensatie voor gemiste inkomsten door verbod op publiek. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.”

NOC*NSF is met VWS inmiddels in gesprek over de verdere uitwerking van deze maatregelen. De exacte uitwerking van de verschillende regelingen zal nog wel even in beslag nemen, waarbij ook gekeken wordt of de beperkende maatregelen per 4 december worden verlengd of ingetrokken. Het subsidieloket gaat op zijn vroegst na de jaarwisseling open.