Herziene Code Goed Sportbestuur gelanceerd

Door sterk en bewust sportbestuur naar een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. De Code Goed Sportbestuur is na vijftien jaar geactualiseerd. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. In de nieuwe code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Lees verder onder de afbeelding

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector

Iedere bestuurder heeft een voorbeeldfunctie. Daarom hebben we in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur. Nu is deze Code geactualiseerd. De maatschappelijke waarde van sport neemt toe en sporters hebben in toenemende mate behoefte aan kwaliteit, integriteit en veiligheid op en rond het speelveld. Zowel in de huidige beleidscyclus (Sportagenda 2017+) als in het Sportakkoord zijn daarom ambities uitgesproken voor een nieuwe Code. Het herzieningstraject hiervoor is in 2018 gestart en de nieuwe Code is in de algemene ledenvergadering van NOC*NSF vastgesteld. Hiermee vervangt de nieuwe Code officieel dus zijn voorganger uit 2005. De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties: bonden, verenigingen en sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. In tegenstelling tot de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene Code daarom vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Aan de hand van deze principes geven wij vanuit de NOB samen met de andere sportbonden invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe leggen bestuurders en toezichthouders van onze sportorganisatie verantwoording af over de naleving van de Code tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag.

Aan de slag met de herziene Code Goed Sportbestuur

De nieuwe Code Goed Sportbestuur is ook van toepassing voor alle bestuurders van Sportclubs. Wil je met jou club aan de slag met Goed Sportbestuur? Bekijk dan onderstaande factsheet en gebruik de toolbox inclusief E-learning en Zelfscan om het juiste gesprek binnen het eigen bestuur aan te gaan. Gezamenlijk kun je de volgende stap richting Goed Sportbestuur bepalen. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.