Help mee aan de ontwikkeling van een onderwater-detectiesysteem voor sportduikers

Al enige jaren is de NOB betrokken bij de ontwikkeling van een onderwatersysteem voor het vinden van vermiste drenkelingen. Wij geven advies en een kleine donatie om de initiële ontwikkeling te financieren. Studenten van Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met technisch deskundigen, hebben een systeem van zender en ontvanger kunnen ontwikkelen om drenkelingen te detecteren. Inmiddels is aangetoond dat het systeem werkt. Er is echter meer geld nodig om het systeem operationeel en op de markt te krijgen. Hiervoor is nu een crowdfundingsactie opgestart op kickstarter.

Waarom is een onderwater-detectiesysteem zo belangrijk?

Veiligheid en het dragen van reddingsvesten is in de maritieme en watersportrecreatiesector erg belangrijk. Toch komt het regelmatig voor dat opvarenden van schepen te water raken en in het ernstigste geval verdrinken. Maar het komt niet alleen aan boord van schepen voor, ook bij duikongevallen raken duikers soms dagenlang vermist.

Op het gebied van radiocommunicatie is veel mogelijk zolang het zich boven water afspeelt. Als een lichaam onder water verdwijnt, wordt het vinden een stuk ingewikkelder. Tot op heden was er geen geschikt lokaliseringssysteem beschikbaar. Het grote verdriet bij nabestaanden spoorde het maritieme bedrijfsleven en belangenorganisaties voor de scheepvaart en duiksport aan een oplossing te zoeken voor dit complexe probleem. We zijn allemaal gebaat bij de ontwikkeling van een laagdrempelig onderwaterdetectiesysteem of onderwaterdetectienetwerk.

Ontwikkeling

Studenten van Hogeschool Rotterdam onder leiding van lector Kees Pieters van de RDM innovation campus en technisch ontwikkelaar Mart Hurkmans hebben een aantal jaren aan dit vraagstuk gewerkt en een systeem ontwikkeld om vermiste drenkelingen op te sporen. Een vernuftig zoeksysteem van draagbare sonar-zenders in combinatie met betaalbare ontvangers maakt het mogelijk om lichamen onder water te lokaliseren. Zelfs kleine lokale hulpdiensten zouden zo’n systeem kunnen inzetten om drenkelingen te vinden in hun lokale wateren. Ondanks dat de testen inmiddels hebben aangetoond dat het systeem goed werkt, is er nog veel geld nodig om het systeem verder te ontwikkelen en daadwerkelijk op de markt te brengen. Daarvoor vragen de initiatiefnemers ook de hulp van sportduikers. Zij hopen door crowdfunding geld in te zamelen zodat de doorontwikkeling gefinancierd kan worden en het systeem operationeel gemaakt kan worden.

De NOB veiligheidscommissie heeft advies gegeven aan de ontwikkelaars voor de variant die voor duikers geschikt zal zijn. De bedoeling is dat dit systeem compact, goedkoop en simpel te gebruiken is door elke duiker. Doe een donatie als je het een goed initiatief vindt!