Gemeenteraadsverkiezingen: wees zichtbaar als sportclub

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor sportclubs een belangrijk moment, omdat vervolgens wordt bepaald welk beleid de gemeente de komende vier jaar heeft op het vlak van sport en bewegen en hoeveel geld ze hierin investeert. Wat kun je als sportclub doen om de kracht van sport en bewegen en van je sportclub te laten zien aan de politiek en zo invloed te hebben op de gemeentelijke agenda?

Ester Helthuis is Sportcampagneleider GR2022 bij NOC*NSF. Zij wijst allereerst op het belang van een duidelijke ambitie als sportclub. “Allereerst voor jezelf en je leden. Een duidelijk profiel verbindt leden en toekomstige leden en daarmee vervul je een belangrijke rol in jouw wijk/kern en daarmee de hele gemeente. Met een duidelijke ambitie kun je bepalen wat je met je leden en partners kunt realiseren en waar je de gemeente voor nodig hebt.” Ze vervolgt: “Het is ook goed om te weten wat de ambities van de gemeente zelf zijn en hoe kun jij hier aan kunt bijdragen, zodat de gemeente ook jou weer wil helpen met jouw vraag.”

Samen optrekken

In het behartigen van de sportbelangen hoef je als sportclub niet alleen te staan, zo stelt Helthuis. “Je kunt optrekken met andere sportclubs, maar ook met organisaties in zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, Jeugdfonds Sport & Cultuur, foundations en andere ondernemers.” De campagneleider verwacht dat thema’s als de woningmarkt, infrastructuur, energietransitie en herstelopgave na covid de komende verkiezingen hoog op de lokale politieke agenda staan. “Sport en bewegen is hierin geen kostenpost, maar juist een investering in een sterke en vitale maatschappij en dus in een energieke en gezonde gemeente.”

Juist vanuit die gedachte wil onder andere NOC*NSF, samen met haar sportbonden en het Sportcampagneteam NL voor zorgen dat sport de plek heeft die het verdient en dat sportclubs makkelijker hun ambities kunnen verwezenlijken.

De Sportcampagne is een initiatief van het Sportcampagneteam NL, een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut. Dit team zorgt – samen met lokale sportcampagneteams – dat politieke partijen in zoveel mogelijk gemeenten de kracht van sport en bewegen zien. Zet de ambities en wensen van jouw sport(club) op de lokale politieke agenda in jouw gemeente en doe mee met de campagne Sport laat van zich horen! Meer informatie? Kijk dan op sportcampagne.nl.

Goede relatie

De NOB kan zich voorstellen dat sportclubs niet meteen de meerwaarde van een goede relatie met de politiek (gemeenteraad) en bestuur (burgemeester en wethouders) zien, maar toch is dit essentieel. Nodig bestuurders en politici uit, presenteer je plannen en communiceer hier over via sociale media en plaatselijke media. Hoe vaker beslisser positieve dingen lezen, hoe meer de sportclub op het netvlies staat.

Helthuis bevestigt dat het goed is om op verschillende niveaus invloed uit te oefenen. “Om sport op de politieke agenda te krijgen, inbreng te hebben in het gemeentelijke sportbeleid en zaken voor je vereniging te realiseren, is het van belang dat je alle lagen van de politiek en overheid betrekt. Politieke partijen, gemeenteraadsleden, de wethouder(s) en de ambtenaren, ga gewoon met ze in gesprek. Dat doen zij graag, ook omdat zij de kracht van sport en bewegen kunnen inzetten om hun eigen ambities te realiseren en voor een energieke en gezonde gemeente.”

Aan de slag

De daadwerkelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt op lokaal niveau. Door vrijwilligers, bestuurders en ondernemers (van de vereniging tot de sportschoolhouder en de bootcampinstructeur) in de sport. Tijdens de Sportcampagne GR2022 leveren lokale campagneteams input voor de verkiezingsprogramma’s en collegeakkoorden en organiseren zij in aanloop naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat in hun gemeente. Het nationale Sportcampagneteam NL faciliteert hen daarin en jaagt de zichtbaarheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’ aan. Benieuwd naar wat er in jouw regio gedaan wordt en wat jouw club hierin kan betekenen? Of wil je zelf aanhaken? Check deze toolkit (incl. FAQ) of ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl