Gedragscode voor duikers en sportvissers

De Nederlandse Onderwatersport Bond en de georganiseerde sportvisserij (Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland) hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld voor recreatief gebruik van hetzelfde water. De regels in de gedragscode dienen als leidraad voor zowel sportduikers als sportvissers.

“In de gedragscode komen specifieke locaties aan de orde waar zowel veel gevist als gedoken wordt”, vertelt Desmond van Santen van de NOB. “Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor scheiding in tijd op basis van het getijde, markering als er buitenom de kentering gedoken wordt en de omgang met elkaar.”

De georganiseerde sportvisserij en de Nederlandse Onderwatersport Bond zijn zeer tevreden met het resultaat van de samenwerking. “We verwachten dat incidenten tussen sportvissers en sportduikers door naleving van de gedragscode worden voorkomen”, aldus Emiel Derks van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

De gedragscode is hier te downloaden.

Foto: Rob Aarsen