Gebiedsvisie Veerse Meer

Verschillende gemeenten, het waterschap en de provincie Zeeland werken aan een nieuwe gebiedsvisie voor het Veerse Meer.

Het Veerse Meer is een belangrijke plek voor verschillende vormen van recreatie zoals zeilen, vissen, zwemmen, wandelen, fietsen en duiken. Bezoekers komen naar het Veerse Meer voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Vanwege deze economische, maatschappelijke en ecologische betekenis is het gebied van grote waarde voor Zeeland. Om deze kwaliteiten blijvend te beschermen en kwaliteitsvol te ontwikkelen werken de initiatiefnemers aan een nieuwe gebiedsvisie voor het Veerse Meer.

In verschillende bijeenkomsten zijn zorgen geuit, maar ook kansen geformuleerd met betrekking tot de onderscheidende omgevingskwaliteiten van het Veerse Meer. Het gaat dan om de volgende omgevingskwaliteiten: natuur- en landschapskwaliteit, de waterkwaliteit en de recreatieve kwaliteit, bebouwde omgeving en infrastructuur.

De NOB ontwerpt in inhoudelijke ontwerpateliers als maatschappelijke partner mee aan de gebiedsvisie. Zo vinden wij het belangrijk dat het gebied toegankelijk blijft voor sportduikers en dat er voldoende aandacht is voor de kwaliteit van de onderwaternatuur. Door de verzilting van het meer is bijvoorbeeld de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar is er ook een toename van de Japanse oesters. En in het westelijk deel lijkt de circulatie van zuurstofrijk water te stagneren, met als gevolg een minder goede ecologische toestand.

De nieuwe gebiedsvisie moet in 2021 klaar zijn.

Foto: Roel van der Mast