Financiële commissie zoekt ondersteuning

Het bestuur van de NOB en de financiële commissie vragen jouw hulp bij het oplossen van een belangrijk en structureel probleem bij de bemensing van de financiële commissie.

De statuten bepalen dat de financiële commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Zij mogen maximaal twee termijnen dienen. In 2020 heeft Gertjan Eg na de ALV afscheid genomen. Pogingen om een opvolger te vinden hebben geen resultaat opgeleverd. Han van Helmond heeft recent om persoonlijke redenen afscheid moeten nemen.

De financiële commissie bestaat nog maar uit één persoon! Dat is onvoldoende om datgene te leveren wat in statuten en het reglement staat en daarom is de financiële commissie per direct op zoek naar minimaal twee nieuwe leden die kunnen meedenken bij het opstellen van het advies voor de ALV in 2022. Zij worden in die vergadering formeel voorgedragen en benoemd.

Wij realiseren ons dat bestuurders van verenigingen al veel tijd en energie steken in hun functie. De benodigde tijd en energie voor de financiële commissie is beperkt, het belang voor de NOB-leden is hoog.

De financiële commissie vergadert online als het kan en anders in Nieuwegein. Het gaat structureel om drie tot vier keer per jaar voor het:

  • Bespreken met de verantwoordelijke in het bestuur en het bondsbureau van:
    • de jaarrekening (met het rapport van de externe accountant);
    • het contributievoorstel;
  • Het opstellen van hun advies voor de ALV.

Een financiële opleiding is geen voorwaarde, ervaring met en gevoel voor financiële zaken wel. Kom jij deze commissie versterken?

Neem voor vragen contact op met:
Hans Belde lid financiële commissie via hansbelde@gmail.com
Daniël van Bakel bestuurslid NOB via d.vanbakel@onderwatersport.org

Foto: Peter Schultes