Even voorstellen:  Vrijwilligers belangenbehartiging Noordzee

De NOB komt op voor de belangen van de onderwatersporters en onderwaternatuur in Nederland. Zo ook voor de Noordzee. Vrijwilligers Willem en Astrid zullen zich namens de NOB inzetten voor de duiksport en bescherming van de onderwaternatuur in de Noordzee.

De belangen op de Noordzee zijn divers: er zijn beroepsvissers, energiemaatschappijen, belangrijke en drukke vaarroutes, natuur en recreatie. Op verschillende onderwerpen vinden er omvangrijke transities plaats: de energietransitie met de uitbreiding van windmolenparken en later mogelijk ook drijvende zonneparken, de natuurtransitie waarbij de onderwaternatuur en het herstel daarvan steeds belangrijker wordt én de voedseltransitie met traditionele visserij die onder druk staat en de opkomst van kweekinstallaties.

Al deze ontwikkelingen geven bedreigingen en kansen voor de onderwaternatuur. Eén van de speerpunten van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van de NOB is een betere bescherming van de Nederlandse onderwaternatuur. Daarvoor willen we samenwerken met goede organisaties die zich al inzetten voor de onderwaternatuur in de Noordzee. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking op.

Willem en Astrid hebben er zin in. Juist omdat er zoveel gebeurt. Astrid komt uit Zeeland en is in de zomer en de winter in, op en rondom de Zeeuwse wateren te vinden. Ze is al jaren actief duikster. Astrid: “Ik ben in de zomermaanden voornamelijk duikend in Het Noordzeegebied te vinden. Het gebied Westkapelle is om zijn geschiedenis dan ook erg interessant om te duiken”.

Foto: Roel van der Mast

Willem zegt over de Noordzee: “Ik vind dat de Noordzee tot de mooiste duikbestemmingen van de wereld behoort en dat wij als NOB het uiterste moeten doen om dat kwetsbare gebied zo goed mogelijk op de kaart te zetten”. Willem is al langer met de Noordzee verbonden. Als vrijwilliger van Duik de Noordzee Schoon zet hij zich al enkele jaren in om voornamelijk verloren vistuig van scheepswrakken te bergen. Hij heeft al flink wat expedities met de stichting op zijn naam staan. Willem zegt: “De expedities hebben mij in staat gesteld om in alle hoeken van onze Noordzee te duiken. En of de duik nu vlak voor Scheveningen is of op het meest afgelegen deel van de Doggersbank, de Noordzee blijft mij elke duik weer verwonderen. Een gebied meer dan de moeite waard om te koesteren én te beschermen”.

Foto: Cor Kuyvenhoven

Astrid en Willem brengen eerst in kaart welke organisaties er allemaal actief zijn op de Noordzee. Van daaruit vergroten we ons netwerk en zoeken we de samenwerking op. De NOB verwacht vanuit het perspectief van de sportduiker een bijdrage te leveren aan de bescherming van de onderwaternatuur in de Noordzee.