Evaluatie duikbegeleideropleiding

De duikbegeleideropleiding maakt ondertussen alweer een paar jaar onderdeel uit van de nieuwe kaderstructuur. In deze periode hebben tientallen duikbegeleiders hun opleiding succesvol afgerond of zijn hier nog mee bezig. Doordat we nu een grote groep duikbegeleiders en duikbegeleiders in opleiding hebben, was het nu een mooi moment om de duikbegeleideropleiding te evalueren. Deze evaluatie hebben we eind vorig jaar gedaan en in dit artikel delen we graag de resultaten van de evaluatie.

Allereerst willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld bedanken voor zijn/haar input. De enquête is door 34 duikbegeleiders (in opleiding) ingevuld, wat een mooi aantal is gelet op het aantal duikbegeleiders die de opleiding hebben afgerond of nog bezig zijn. Daarnaast hebben 6 docenten/leercoaches, 9 praktijkbegeleiders en 6 PvB-beoordelaars de enquête ingevuld. Als laatste hebben we een groep van 7 respondenten die we in de categorie overige hebben geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld bestuurders, commissieleden of opleidingscoördinatoren.

Verwerking van de resultaten

De resultaten hebben we op twee manieren verwerkt:
1. Een statistische weergave van de resultaten.
2. Een document met daarin de belangrijkste reacties op de open vragen.

Onder dit artikel tref je twee buttons aan waar je de bovenstaande resultaten kunt downloaden.

Open vragen

De statistische resultaten spreken voor zich en hoeven we waarschijnlijk niet verder uit te leggen. Het document met de open vragen zullen we wel iets uitgebreider uitleggen.

Bij de open vragen hebben we een onderscheid gemaakt tussen de verschillende respondenten die de enquête hebben ingevuld. Per groep starten we met een opsomming van de positieve punten. Deze punten zijn zowel gebaseerd op de statistische gegevens als op de reacties uit de open vragen. Vervolgens hebben we naar de open vragen keken en de belangrijkste op- en aanmerkingen hieruit gehaald. Dit hoeft niet per se iets negatiefs te zijn, maar kan ook een goede op- of aanmerking zijn die ons nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Bij elke op- en aanmerking zie je een reactie van de NOB staan. Dit hebben we gedaan omdat we transparant willen zijn over wat we met de betreffende op- en aanmerking gaan doen. Het kan overigens ook betekenen dat we niets met de op- of aanmerking doen, maar dan leggen we uit waarom niet.

Zoals aangegeven zijn we blij met de input die we hebben gekregen en heeft dit in sommige gevallen geleid tot nieuwe inzichten. Samen met de werkgroep herziening kaderstructuur gaan we aan de slag met de resultaten om de duikbegeleideropleiding nog beter te maken. Ook zullen we kijken hoe we het instructiekader kunnen voorzien van meer handvatten zodat ze deze kunnen gebruiken bij het begeleiden/beoordelen van een duikbegeleider in opleiding.

Heb je een vraag over de resultaten? Neem dan contact op met Westley Verdonk via wverdonk@onderwatersport.org of door te bellen naar 0318 55 93 47.

Resultaten open vragen Statistische gegevens

Foto: Rob Aarsen