Erik van Vessem tijdens Ledenraad benoemd tot voorzitter NOB

Zaterdag 13 mei vond de jaarlijkse Ledenraad van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) plaats. Afgevaardigden van duikverenigingen en duikscholen kwamen bijeen in restaurant & vergadercentrum de Duikenburg in Echteld.

Interim-voorzitter Louis de Haan opende om 10.00 uur de vergadering en hij heette alle 75 aanwezigen van harte welkom. Hij stond vervolgens op passende wijze stil bij de treurige duikongevallen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Benoeming voorzitter

Foto: Rob Aarsen

Erik van Vessem is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de NOB. Uit handen van Louis de Haan kreeg hij de voorzittershamer uitgereikt. “Ik ben betrokken bij de onderwatersport en de NOB, daarom hoefde ik niet lang te denken bij de vraag om het bestuur te versterken. Het voelt vertrouwd om weer terug te zijn”, aldus Van Vessem. In 2024 presenteert de NOB een nieuw Meerjarenbeleidsplan. “Er zijn belangrijke koerswijzigingen op komst. Gelet op de vergrijzing, individualisering en dalende ledenaantallen moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden. We zullen de ‘waarde’ die we als bond en verenigingen leveren, moeten vergroten”.

Rob Aarsen Lid van Verdienste

Tijdens de vergadering is Rob Aarsen voorgedragen en benoemd als ‘Lid van Verdienste’. Rob is als vrijwilliger en professional ruim 20 jaar aan de NOB verbonden. Rob is in 1982 begonnen met duiken en sinds 1989 lid van duikclub Aqua-Holic in Amersfoort. Onderwaterfotografie is zijn passie. Tegenwoordig fotografeert hij vooral zeemeerminnen. Robs andere passie is communicatie. Hij heeft de NOB geadviseerd bij verschillende communicatie-vraagstukken, schreef in 2010 mee aan het Masterplan ‘Onderwatersport in Zeeland’ waarmee er veel mooie voorzieningen in Zeeland zijn gerealiseerd, heeft een grote hoeveelheid foto’s gemaakt voor de NOB-lesboeken en is expert voor het online NOB-platform Duikspotter. Tenslotte is Rob twee maal hoofdredacteur van Onderwatersport Magazine geweest. Eén keer in de jaren 90 en recent nog van 2015 t/m 2021. Wij feliciteren Rob Aarsen met deze benoeming.

Meer focus op jeugd en jongeren in 2024

Foto: Rob Aarsen

Het bestuur keek samen met de aanwezigen terug op 2022, maar bleef uiteraard uitvoerig stil staan bij de plannen en de begroting van 2024. De aandachtsgebieden Belangenbehartiging, Verenigingsondersteuning, Opleidingen en Onderwaternatuur kwamen uitvoerig aan bod en diverse speerpunten werden toegelicht. Zo blijft het bestuur graag de verbinding tussen de verenigingen maken en zich inzetten op het faciliteren van kennisuitwisseling. Ook zet het bestuur zich in voor mooi, schoon, gezond en veilig duikwater, waarin de flora en fauna floreert.
In 2024 gaat de NOB meer aandacht geven aan de jeugd en jongeren. Groei van het aantal jeugdleden is van belang voor een gezonde doorontwikkeling van de clubs en de NOB. O.a. het programma ‘ScubaFISHual’ kan hiervoor worden ingezet. Tijdens de Ledenraad hebben alle aanwezigen dit zelf ervaren met de Virtual Realitybrillen. Meer informatie over het jeugdprogramma ScubaFISHual vind je hier.

Veiligheidscommissie aan het woord

Ten slotte gaf Menno Iterson van de NOB-Veiligheidscommissie een informatieve uitleg over de combinatie van fles en kraan. Daarnaast vertelde hij ook over de opslag en transport van de duikfles. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Bekijk dan de presentatie via onderstaande link.

Bekijk de presentatie van de Veiligheidscommissie

Iets voor 13.00 uur dankte voorzitter Erik van Vessem alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigde hij hen uit voor een gezamenlijke lunch. Na de lunch werd de dag sportief afgesloten. Zo’n 20 duikers hebben samen met elkaar bij het nabijgelegen Duikcentrum De Beldert gedoken.

Presentatie

Bekijk de presentatie van de Ledenraad 2023

Ledenraad 2024

De volgende Ledenraad wordt georganiseerd op zaterdag 25 mei 2024.

  • Foto: Rob Aarsen
  • Foto: Rob Aarsen