Erik van Vessem nieuwe kandidaat voorzitter NOB

De NOB heeft met Erik van Vessem een geschikte kandidaat gevonden om in de Ledenraad van 2023 te worden benoemd als nieuwe voorzitter van de NOB. Sinds het vertrek van Hennie Elshof afgelopen mei heeft bestuurder Louis de Haan de rol interim-voorzitter op zich genomen. In de tussentijd werd de zoektocht naar een nieuwe voorzitter gestart. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanmelding van Erik van Vessem.

De 53-jarige Van Vessem is lid van duikvereniging OSV Veenendaal en geen onbekende voor duikend Nederland. Hij was in de periode juni 2012 tot juni 2021 actief als bestuurder van de NOB. Van Vessem legt uit: “Ik ben betrokken bij de duiksport en de NOB, daarom hoefde ik niet lang te denken bij de vraag om het bestuur te versterken”.

Kennis, energie en ervaring inzetten

“Nieuw, fris en ambitieus kun je het nieuwe bestuur van de NOB noemen. Met het vertrek van Hennie als voorzitter verdween er veel ervaring en historische kennis uit het bestuur. Ik ken Hennie als een zeer betrokken bestuurder. Dat hij om persoonlijke redenen afscheid heeft genomen, respecteer ik uiteraard, maar is jammer voor het bestuur. Het bestuur van de NOB werkt hard om een eigen invulling te geven aan het meerjarenbeleidsplan. De grootste uitdaging is daadkrachtig plannen realiseren die bijdragen aan onze belangrijkste doelstelling. Een sterke bond, die de belangen van Nederlandse onderwatersporters in Nederland behartigt en verdedigt. Een doelstelling en uitdaging waar ik graag mijn kennis, energie en ervaring voor wil inzetten binnen het bestuur van de NOB”, aldus Van Vessem.

Benoeming voorzitter

Volgens de statuten wordt de voorzitter op voordracht van het bestuur of tenminste drie leden-rechtspersonen door de Ledenraad in functie benoemd. Het bestuur voegt bij de vergaderstukken die voorafgaand aan de Ledenraad van 13 mei 2023 worden verspreid een voordracht toe, waarna de Ledenraad wordt gevraagd Erik van Vessem tot nieuwe voorzitter te benoemen.