Enquête | Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld?

Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld en dan met name de sportverenigingen? NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen graag de vinger aan de pols houden bij de sportverenigingen om te kijken of en zo ja welke ondersteuning nodig is. Help mee en vul de vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in. 

Het Mulier Instituut is gestart met het verenigingsonderzoek om de impact van de coronacrisis zo goed mogelijk in kaart te brengen. Voor een goed beeld is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Hoe scherper dit beeld, hoe beter we weten voor welk soort maatregelen we bij het Rijk en de gemeenten moeten pleiten.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en kan tot donderdag 9 april.

Bedankt voor je hulp!