Duikverenigingen blij met jonge bestuursleden

Landelijk is slechts 5% van de voorzitters, 12% van de secretarissen en 13% van de penningmeesters in sportbesturen jonger dan 44 jaar. Tegelijkertijd heeft 85% van de Young Professionals interesse in een bestuursfunctie (bron: NOC*NSF). “Verenigingen worden veelal bestuurd door babyboomers, terwijl de jongere generaties andere waarden, belangen, behoeften en wensen hebben”, zo schrijven Berend Rubingh en Sarah Sladek in hun onlangs verschenen boek ‘Lid worden? Waarom zou ik?’ (2014). “Als verenigingen leden willen werven en behouden – met andere woorden: als ze willen blijven bestaan! – zullen ze de jongere generaties aan zich moeten binden.”

Verenigingen zijn echter heel goed in het bedenken van allerlei smoezen. “Jongeren hebben te weinig ervaring voor een bestuursfunctie.” “Ze hebben al allerlei hobby’s, en dus te weinig tijd voor een belangrijke vrijwilligersfunctie.” “Jongeren voelen zich niet thuis in een bestuur.” “Natuurlijk staan we open voor verjonging, maar we kunnen geen geschikte kandidaten vinden.” Herkenbaar? Probeer dan na het lezen van dit artikel een andere weg in te slaan en ga actief op zoek naar andere doelgroepen om je bestuur meer kleur te geven. Diversiteit is essentieel voor het optimaal functioneren van je vereniging!

Nieuwe website

Duikvereniging Nijkerk is een voorbeeld van een club die aan deze oproep gehoor heeft gegeven. “Toen ik bij de vereniging kwam was de website nogal achterhaald”, begint Dennis van Beek (1994) zijn verhaal. “Met mijn achtergrond als student Business IT & Management en een startende eenmanszaak heb ik aangeboden om in ruil voor advertenties in het clubblad een nieuwe website voor de vereniging te maken.” Daar kwam echter al snel ook het updaten van de Facebookpagina en het ontwerpen van een nieuw verenigingslogo bij. “Het werd een logische stap op de digitale PR op me te nemen”, aldus Dennis. “Langzaam maar zeker werd ik meer bij het bestuur betrokken en in 2013 ben ik officieel tot bestuurslid benoemd.”

“Ik heb de smaak goed te pakken

Ook Gera Kersten (1991) van Duikteam de Kaaiman is een mooi voorbeeld van een jonge bestuurder. Zij is al jarenlang actief bij deze Nijmeegse duikvereniging: eerst voor de jeugdcommissie, later voor de PR-commissie en tussendoor is ze ook nog jeugdtrainer. Sinds maart 2013 zit ze in het bestuur. “Eigenlijk had ik er tot die tijd nooit serieus over nagedacht”, geeft ze toe. “Toen tijdens de ALV bleek dat er nieuwe bestuursleden gezocht werden realiseerde ik me dat het me eigenlijk wel wat leek. Organiseren en regelen is mij dankzij mijn commissie-ervaring niet vreemd, sterker nog: ik vind het nog leuk ook! Ik heb de smaak als bestuurslid goed te pakken. Naar overstijgende knelpunten en vraagstukken van de vereniging te kijken bevalt me wel.”

Duidelijke structuur

Ook Dennis heeft het naar zijn zin in het bestuur. “Wel mis ik soms een duidelijke structuur”, bekent hij. “Ik heb daarom m’n best gedaan daar iets aan te verbeteren. Op het ledengedeelte van de website is nu een centrale plek om documenten op te slaan. Ook probeer ik ervoor te zorgen dat taken inzichtelijker worden en dat we elkaar aanspreken op het uitvoeren van acties.” Besturen wordt daarmee leuker, maar toch blijft het volgens Dennis soms lastig. “De opstelling van het bestuur en de manier waarop we met leden communiceren is heel belangrijk, zo heb ik ervaren. Verschillende achtergronden en leeftijden van bestuursleden maken dit makkelijker.”

Afspiegeling van het ledenbestand

Gera deelt die mening. “Vernieuwing en verjonging is altijd goed, maar het is ook prettig om mensen met meer (levens)ervaring in het bestuur te hebben”, vindt ze. “Samen hebben we verschillende ideeën en opinies. Je houdt elkaar op die manier scherp en je kunt als bestuur blijven vernieuwen.” Dennis herkent dat. “Ik heb een andere manier van denken en een andere leefsituatie dan iemand die pak ‘m beet twintig jaar ouder is. Als er binnen het bestuur beslissingen moeten worden genomen leidt mijn mening en kennis soms tot inzichten die andere bestuursleden van tevoren niet hadden bedacht.” Een bestuur dat een mooie afspiegeling is van het ledenbestand heeft daarnaast nog meer voordelen: het creëert meer draagvlak en betrokkenheid, en dat kan leiden tot meer animo voor (duik)activiteiten. Voor Gera is dat herkenbaar. “Ieder bestuurslid heeft weer andere vriendengroepen binnen De Kaaiman, en op die manier hebben we samen meer directe lijntjes naar de leden.”

Verfrissende ideeën

Uiteraard staat niet iedereen te springen om een in het bestuur plaats te nemen; het is vaak afwachten wie bereid is een functie te vervullen. Toch kun je daar volgens Sarah Sladek en Berend Rubingh wel degelijk invloed op uitoefenen. “Vraag jongeren persoonlijk om in het bestuur te gaan”, schrijven zij in hun boek. “Leg uit wat ze eraan hebben (past het bij hun CV of is het een relevante ervaring voor hun werk?), geef ze een concrete, gerichte taak en voorzie ze regelmatig van feedback. Zorg er bovendien voor dat er meer jongeren in het bestuur of belangrijke commissies terecht komen, zodat ze zich niet ‘alleen’ voelen. Dan is de kans groot dat ze toezeggen, er plezier in hebben en de club van nieuwe, verfrissende en waardevolle ideeën voorzien!”

Het boek ‘Lid worden? Waarom zou ik?’ van Berend Rubingh en Sarah Sladek is te verkrijgen via ARKO Sportsmedia. Prijs: €19,95 incl. BTW, ISBN 978-90-5472-282-3.