Duikteam de Oester tijdens Covid-19

Na een heel winterseizoen in het zwembad, was het dan bijna zover. Nog de laatste puntjes op de “i” zetten tijdens onze laatste persluchttraining en dan naar het buitenwater. Met name de 8 nieuwe leden in de 1* opleiding konden niet wachten. Toen kwam Corona. Als bestuur hebben we hier gelijk op gereageerd en alle activiteiten stilgelegd, in afwachting van de doorvertaling van de protocollen opgesteld door NOC*NSF en de NOB. Vanuit de leden werd dit zonder beklag geaccepteerd en was er veel begrip voor deze drastische ingreep. Middels een speciale corona-nieuwsbrief hebben we de leden daarna zo snel mogelijk geïnformeerd over de wijze waarop wij deze periode samen wilden zien door te komen.

Ondertussen was het protocol voor de duik- en onderwatersport van de NOB gereed en hebben wij deze vertaald voor onze vereniging, met specifieke maatregelen voor het vullen van de flessen, de omgang bij onze compressorruimte, gedrag op de duikstek en de uitvoering van de duiken. Daarnaast is er contact gezocht met de verschillende gemeenten in onze veiligheidsregio om onze activiteiten aan te melden en af te stemmen. Opvallend hierbij was dat de gemeenten verrast waren door deze vragen voor toestemming om in de plassen in de regio weer te gaan duiken en welke maatregelen wij hiervoor moesten volgen. Er werd slecht verwezen naar de algemene maatregelen van het RIVM. Om af te stemmen met andere verenigingen die tevens activiteiten zouden hebben afgemeld, konden zij ook geen antwoord geven. Daarom hebben we zelf contact gezocht met de verenigingen in de regio om af te stemmen wie wanneer waar zou gaan duiken. Dit om te voorkomen dat we op het zelfde moment met meerdere clubs op een te klein terrein bij elkaar zouden staan. Dit laatste is prima gelukt en hebben we goede afspraken met elkaar kunnen maken om elkaar niet in de wielen te rijden.

Samenwerking met gemeente Zwolle

Tot slot hebben bij de gemeente Zwolle, waar onze opleidingsplas de Milligerplas onder valt, gevraagd om ons de toegang te geven het terrein aansluitend aan de reguliere (beperkte) parkeergelegenheid, om mogelijkheid om met afstand van elkaar te kunnen parkeren en omkleden. Hier werd direct mee ingestemd en kregen wij, en de andere verenigingen waar wij contact mee hadden, toestemming om voor onze activiteiten de slagboom te openen en het terrein voor de reguliere parkeerplaats erbij te trekken. Dit laatste heeft ons erg geholpen in de mogelijkheden om de corona-maatregelen door te voeren en toch met een redelijke groep te kunnen gaan duiken.

Opstarten

We konden in ieder geval weer van start. Om te voorkomen dat we met meer dan de toegestane hoeveelheid duikers (op 1,5m afstand) bij elkaar zouden komen en het risico’s die dit met zich meebrengt, te verkleinen, hebben we ervoor gekozen om in eerste instantie alleen met de 1* opleiding (inclusief begeleiding en instructeurs) een georganiseerde duik te maken. De overige leden is gevraagd om op de duikavonden in buddy-paren een andere locatie te kiezen. Dit heeft bij ons prima gewerkt. Op het moment dat er weer wat meer ruimte zat in de maatregelen, hebben we club weer bij elkaar getrokken, met wel de voorwaarde om zich vooraf aan te melden, zodat wij steeds zicht konden houden op de omvang van de groep en de invulling van de planning.

Zo zijn we de zomer aardig doorgerold en hebben we de clubactiviteiten, die normaal gesproken in juli en augustus i.v.m. met de vakanties worden stilgelegd, dit jaar doorgetrokken tot oktober, de start van ons binnen seizoen. Opvallend was dat we ook tijdens deze vakantiemaanden, steeds met een aanzienlijke groep aan de waterkant hebben gestaan en ondanks de late start van het buitenseizoen, toch diverse opleidingen en zelfs nog een specialty, hebben kunnen afronden.

De eerste woensdag van oktober zijn we weer gestart met het binnen seizoen. Uiteraard met aangepaste maatregelen, afgestemd met de gemeente Kampen m.b.t. tot het gebruik van ons clubhuis en de instructielokalen en met de exploitant van het zwembad t.a.v. specifieke maatregelen die voor het gebruik van zwembad nageleefd dienen te worden. Na een prima start, waarbij iedereen zich goed aan het protocol heeft gehouden en wij een goede constructie hadden gevonden om met maximaal 30 personen in het bad te kunnen duiken, kwam door de 2e corona-golf en het sluiten van de zwembaden en clubhuizen, hieraan weer snel een eind.

Gelukkig zijn de zwembaden nu weer open en pakken we de draad weer op, tot grote vreugde van de leden, de 1* opleiding en met name de deelnemers aan ons Lucky Fin programma. Deze laatste groep heeft onze speciale aandacht, waarvoor we een aangepast protocol hebben toegevoegd aan de planning voor de Lucky Fin avonden, met extra zorg voor de omgang met de deelnemers, hun begeleiders, uitgifte- en inname van de uitrusting en de contact momenten in het water.

Protocollen liggen klaar

Al deze maatregelen hebben ook een positief effect gehad op de omgang binnen de vereniging. De protocollen voor diverse scenario’s liggen klaar en kunnen desgewenst direct weer uit de kast worden getrokken, wanner dit nodig mocht zijn. Bovendien is iedereen zich meer bewust geworden van ons eigen handelen, de aandacht voor veiligheid en de verbeterde communicatie, zowel binnen onze vereniging, als met verenigingen, onze eigen NOB en gemeenten in de regio. In deze tijd van beperkte bewegingsvrijheid, hebben we elkaar toch weten te vinden en zijn de lijnen kort en efficiënt geworden. Als we dit laatste vast kunnen houden, dan heeft het afgelopen jaar ons toch ook nog wat extra opgeleverd.

Tips

Communiceer niet te snel, maar wacht de richtlijnen van de NOB af. Stem ook af met de gemeenten en de veiligheidsregio’s waar gedoken wordt en de verenigingen in de omgeving. Dit om te voorkomen dat zaken moeten worden teruggedraaid of onnodige risico’s worden genomen, waar je als club nog niet aan had gedacht. Tevens geeft dit houvast om de eigen doorvertaling binnen de vereniging goed te kunnen onderbouwen.

Hou de leden maximaal geïnformeerd en laat ook in een periode dat er even geen activiteiten zijn, iets van je horen als vereniging, door bijvoorbeeld een (corona) nieuwsbrief te sturen.

Tijdens de 1e lockdown hebben wij er tevens voor gekomen om ons ‘smoelenboek’ weer van stal te halen en als een estafette steeds een lid lig laten voorstellen, om vervolgens het stokje door te geven. Zo hebben we ook de nieuwe leden gelijk weer bij de club kunnen betrekken en zijn er erg leuke en verrassende wetenswaardigheden aan de oppervlakte gekomen. Stille wateren hebben vaak diepe gronden.

Dit artikel is geschreven door Harm IJzerman, opleidingscoördinator van Duikteam de Oester in Kampen.