Duiksport veiliger dan ooit

Recente berichtgeving uit Goes en Sneek wekken onterecht de indruk dat duiken zeer gevaarlijk is”, zegt Erik van Vessem, voorzitter bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De cijfers uit 2018 van het landelijke register Duikongevallen Statistiek en Analyse (DOSA) ondersteunen het standpunt van Erik van Vessem. Alleen in de provincie Zeeland worden jaarlijks al 800.000 duiken gemaakt. In 2018 zijn volgens de rapportage van de DOSA 17 Nederlandse sportduikers behandeld in een decompressiekamer.

De DOSA is een onafhankelijke organisatie die vanuit alle behandelcentra in Nederland, maar ook via de landelijke meldkamer en duikverenigingen, getallen krijgt over de duikongevallen in Nederland. Daarin zien we weliswaar een stijging van het aantal meldingen over de afgelopen jaren, maar dat is toe te schrijven aan toegenomen veiligheids-bewustzijn en veiligheidscultuur. “Er wordt simpelweg meer gemeld”, stelt David Wassing, voorzitter van de DOSA.

Van Vessem vervolgt: “De NOB heeft veel aandacht voor veiligheid in de duikopleidingen en de laatste jaren wordt de samenwerking gezocht met andere organisaties. Daarnaast is het duikmateriaal steeds veiliger geworden, en zijn bij veel duikplaatsen voorzieningen gemaakt die de veiligheid verhogen. De duiksport is volwassen geworden en veiliger dan ooit.“ Hij stelt echter ook een kritische kanttekening: “Duikveiligheid blijft echter een individuele verantwoordelijkheid, als duikers buiten hun kennis en kunde duiken, dan zijn ongevallen niet uit te sluiten”.

“Wat voor ons nog een onbekende factor is, is de invloed van steeds ouder wordende duikers op het duikmedische vlak”, benoemt Thijs Wingelaar, NOB-bestuurslid met de portefeuille duikmedisch en duikveiligheid. Hier loopt momenteel een onderzoek naar, onder begeleiding van prof. dr. Rob van Hulst, hoogleraar duikgeneeskunde in het Amsterdam UMC. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Op 27 september 2019 is er een landelijk symposium over duikveiligheid “Wij Duiken Veilig”, waarbij stakeholders uit de beroeps- en sportduik gemeenschap kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van duikveiligheid.

Foto: Rob Aarsen