Duikschool en -vereniging slaan handen ineen

In een tijd waarin veel sportverenigingen – en dus ook duikverenigingen! – te maken hebben met een dalend ledenaantal, is een verhaal over een creatieve en positief uitgepakte constructie zeer welkom. Ook Duikvereniging Aqua Duiktechniek Weert heeft namelijk te kampen gehad met een teruglopend ledenaantal, en wilde het tij graag keren. “Als voorzitter heb ik daarom in 2011 de stoute schoenen aangetrokken en ben een duikschool opgestart”, zo vertelt Joris Maas. Om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan heeft Maas het voorzitterschap van Aqua Duiktechniek neergelegd en is algemeen lid geworden. Daarnaast werd hij eigenaar van de eenmanszaak Duikschool Maas.

Dit lijkt een concurrerende actie, maar niets is minder waar. “In samenwerking met Aqua Duiktechniek ben ik me vanuit de duikschool op drie doelgroepen gaan richten: 1) bestaande en tevens gebrevetteerde leden, 2) nieuwe leden die een brevet willen halen bij de duikschool en lid willen worden van de vereniging en 3) nieuwe leden die een brevet willen halen maar verder geen verplichtingen willen richting de vereniging.” Op die manier kan Maas (beginnende) duikers opleidingen op maat bieden, iets dat qua planning voor de vereniging soms lastig is. De duikers die vervolgens ook behoefte hebben aan een vereniging en de (duik)activiteiten die daar georganiseerd worden, kunnen bij Aqua Duiktechniek terecht.

Introduik met korting

Om aan nieuwe leden en klanten te komen is Duikschool Maas met een andere commerciële partij gaan samenwerken: per e-mail is een introduik met korting bij Duikschool Maas onder de aandacht gebracht. Deze actie leverde Duikschool Maas zestig introducties op. Zeven daarvan hebben hun brevet gehaald en zijn tevens lid geworden van Aqua Duiktechniek.

Duikmateriaal

Voor een beginnend duiker kan de aanschaf van duikmateriaal echter een drempel zijn. Ook hiervoor heeft Maas wat bedacht: er zijn namelijk afspraken gemaakt met een plaatselijke duikwinkel waar cursisten tegen betaling van 150 euro voor de duur van de opleiding een volledige uitrusting meekrijgen. Cursisten krijgen dit geld terug als ze de uitrusting na het behalen van het brevet willen kopen. “Dit is niet alleen voor duikers, maar ook voor de duikschool en duikvereniging voordelig: zij hoeven zelf geen materiaal aan te schaffen en te beheren”, vertelt Maas. “Bovendien heeft de duikwinkel met deze constructie een vorm van klantenbinding. De reacties van cursisten zijn zeer positief, omdat zij op een vertrouwde en laagdrempelige wijze de duiksport kunnen verkennen.”

Laten zien waar je goed in bent

Kortom:  loopt jullie ledental terug en heb je behoefte aan uitbreiding of bijvoorbeeld het mobiliseren van de wat ‘passievere’ leden? Denk dan eens aan de samenwerking tussen een duikschool en een vereniging! Samenwerking en complementair zijn aan elkaar levert allerlei voordelen op. “Je bent flexibeler voor je leden en klanten, waardoor je vraag- en klantgericht kunt werken”, licht Maas toe. “Daarnaast heb je voor zowel bestaande als nieuwe leden variatie in je aanbod: dit vergroot je onderscheidend vermogen ten opzichte van andere aanbieders. Bovendien kun je gebruikmaken van de inzet van leden, inclusief hun kennis en vaardigheden. Ook ervaar ik een hogere mate van betrokkenheid van de leden en het bestuur. En tot slot: zowel de duikvereniging als de duikschool kunnen laten zien waar ze écht goed in zijn!”

Voor meer informatie over deze samenwerkingsconstructie: info@duikschoolmaas.nl