Duikplek Koningsheim (54) elk jaar van 15 maart tot 15 juli niet toegankelijk

Duikplek Koningsheim (54) staat niet bekend om haar biodiversiteit, toegankelijkheid of zichtwaarden. Maar vanaf maart tot en met juli is het echter wel een levendige broedplaats voor verschillende kustvogels. Het dijktraject en de duikplaats zijn vanwege dit broedseizoen daarom elk jaar van 15 maart tot 15 juli niet toegankelijk.