Duikongeval Grevelingenmeer

Afgelopen weekend heeft er in het Grevelingenmeer een noodlottig ongeval met twee sportduikers plaatsgevonden. De NOB betreurt dit ongeval en wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. De NOB wacht de bevindingen van het onderzoek naar het ongeval af.