Duikers die veilige keuzes maken

Zes dodelijke ongevallen in 2016 is veel. Is dat een incident of een trend? Vooruitlopend op de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen leeftijd, fitheid en risico op een duikongeval rijst de vraag of (oudere) duikers zich voldoende bewust zijn van en voldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen fitheid.

Ongevalscijfers wijzen al jaren uit dat de risicogroep niet gevormd wordt door de beginnende duikers, maar juist door de ervaren duikers. Er lijkt soms een soort laksheid te ontstaan met betrekking tot de voorbereiding en (lucht)planning. Ook lijkt de vergrijzing een rol te spelen. Of er feitelijk een verband is tussen leeftijd en risico op een duikongeval wordt dit jaar door Prof. dr. Rob van Hulst onderzocht.

Vooruitlopend op de resultaten van dat onderzoek brengen we dit onderwerp alvast onder de aandacht. Al in 2012 hebben we de reader ‘Veiligheid ben je zelf!’ gemaakt. De rode draad daarin is wat een duiker zelf kan doen om het risico op een ongeval te verkleinen.

Foto: Erik de Boer