Duiken geen negatief effect op natuur

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden; dit zijn natuurgebieden waar in samenwerking met particulieren en ondernemers ecologische doelen worden gerealiseerd. De NOB maakt actief deel uit van het Platform voor Waterrecreatie, waarbij er o.a. wordt gezorgd dat duiken geen negatief effect op de natuur heeft.

Cross-over voor duikinstructeurs
Foto: Rob Aarsen


Duikplaatsen bereikbaar houden

Voor de NOB is het van belang dat duikplaatsen bereikbaar blijven, zonder dat dit Natura 2000-gebieden belemmert. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek dat onlangs op initiatief van o.a. het Platform voor Waterrecreatie is uitgevoerd, erg belangrijk. In het rapport, dat door onderzoeksbureau Alterra is opgesteld, staat namelijk dat waterrecreanten, waaronder duikers, weinig tot geen nadelige effecten hebben op de natuur. Het rapport geeft daardoor inzichten om knelpunten op te lossen in de realisatie van de Natura 2000-doelen, zonder de recreatie in een bepaald natuurgebied terug te hoeven dringen.


Verstoring door duiken marginaal

“Er zijn een aantal mogelijke effecten te noemen van water- en oeverrecreatie op de natuur”, zo staat in het rapport te lezen. “Strandrecreatie zoals zwemmen en het rijden met zeilwagens kan in potentie zeer verstorend zijn voor soorten die afhankelijk zijn van strandhabitat. Daarnaast moet bij alle vormen van oeverrecreatie in het getijdengebied voldoende rekening worden gehouden met grote groepen overtijende vogels op de hoogwatervluchtplaatsen. Verstoring door duiken is waarschijnlijk marginaal: vegetaties beschadigen niet, en er is nauwelijks tot geen sprake van vervuiling, ruimtebeslag en versnippering.”

Kreeftenvangst

Wel wordt door de onderzoekers (pagina 55, tabel 7, punt 5) gesteld dat kreeftenvangst door duikers effect kan hebben op populaties. “Daarom is ’t volgens het rapport gedurende een bepaalde periode verboden om kreeften te vangen”, reageert Desmond van Santen van de NOB. “Dit is echter het gehele jaar verboden voor sportduikers! In het rapport wordt gesuggereerd dat het heel normaal is dat sportduikers kreeften vangen, maar het tegendeel is waar. Sportduikers vangen geen kreeften of ander onderwaterleven, ze blijven juist overal vanaf en kijken alleen.”