Duikcorridor Zeelandbrug: wel of niet sportvissen?

Aan de waterkant is onduidelijkheid ontstaan over de status van de Zeeuwse duikcorridors. De Zeelandbrug is niet alleen een populaire duikplaats, maar ook geliefd bij sportvissers. Op drukke dagen kunnen sportduikers en sportvissers elkaar daardoor in de weg zitten. 

Eind 1999 heeft de NOB afspraken gemaakt met de beroepsvissers over het duiken in de Oosterschelde op vispercelen. Samen met de Provincie Zeeland zijn er drie duikcorridors ingericht waarin vissers geen vaste vistuigen plaatsen. Deze corridors hebben verder geen enkele juridische status. Duiken, zwemmen, vissen en varen is in en bij de corridors dus gewoon toegestaan. Behalve bij de Zeelandbrug zijn er ook corridors bij de Bergse Diepsluis en Strijenham. Deze corridors zijn herkenbaar aan twee borden met een blauw-witte A-vlag (de duikvlag) op de kant. Schippers moeten hierdoor rekening houden met sportduikers in het water. Bij de Zeelandbrug is het vanwege wetgeving verder niet toegestaan om direct onder de brug te ankeren.

Respect voor elkaar

Sportvissen en sportduiken is dus allebei bij de Zeelandbrug toegestaan, beide gebruikers hebben gelijke rechten wat betreft het gebruik van het water. Sportduikers lopen daarbij wel meer risico dan sportvissers. Omdat vissers en duikers eerder al een keer in elkaars vaarwater zaten is een aantal jaar geleden door de NOB en Sportvisserij Zuidwest Nederland een gedragscode hiervoor opgesteld. In die gedragscode vragen we vissers en duikers elkaar in de omgang te respecteren, afspraken te maken over het gebruik van de locatie, elkaar niet onnodig te verstoren en rekening te houden met een tijdspanne rond kerend tij van twee uur waarin het meest wordt gedoken.

Onderzoek: vissen buiten de kentering?

Samen met de varende sportvissers onderzoeken we een mogelijkheid om bij de Zeelandbrug vooraf aan te geven wanneer er gevist wordt zodat het voor duikers duidelijk is dat er op dat tijdstips gevist wordt. Aan vissers wordt gevraagd het gemotoriseerde verkeer te beperken tot twee uur vóór en na de laag- en hoogwaterkenteringen omdat juist tijdens de kentering er veel duikers in het water liggen. Aan sportduikers wordt gevraagd altijd goed de duikstek te beoordelen op bijzondere risico’s waaronder het varende visverkeer.

Foto: Rob Aarsen