DTE: De vereniging weer opstarten na corona

Ook bij Duikteam Eindhoven hebben de activiteiten maandenlang noodgedwongen stilgelegen. Maar nu er weer buiten gesport mag worden en de duikspullen dus weer uit de schuur, van zolder of uit de garage kunnen worden gehaald, wilden ze bij DTE het verenigingsleven zo snel mogelijk weer opstarten. Dit is hoe zij dat hebben gedaan.

Janneke Bosch, voorzitter DTE: “Al nog tijdens de coronacrisis kwamen we met het bestuur regelmatig online bij elkaar. Kort na iedere persconferentie met weer nieuwe maatregelen, hielden we een zogenaamd ‘corona-overleg’. Wat kan nog? Wat moeten we afgelasten? Wekenlang betekende het vooral dat er weinig kon: alleen online konden we nog activiteiten organiseren. In deze tijd hebben we een pubquiz en filmavond georganiseerd. Op deze wijze spraken de leden elkaar toch nog even.

Werkgroepje

Toen de aankondiging kwam dat er weer buiten gesport kon worden hebben we een apart werkgroepje gemaakt. We wilden de prioriteit leggen bij de 1*-duikopleiding. Dat zijn immers de leden die niet in de gelegenheid zijn om zelfstandig ergens een duikje te maken. Zij zijn degenen die het meest afhankelijk zijn van georganiseerde activiteiten. En het zijn de leden die we nog zoveel mogelijk actief bij de vereniging willen betrekken. Om dat vorm te geven startten we een werkgroepje van twee bestuursleden en twee trainers. Zij probeerden in de paar dagen voorafgaand aan de heropening, zo goed mogelijk een plan te maken. Ondertussen werkten ook de NOB en PADI samen aan een protocol. Heel fijn, dat konden we ook goed gebruiken.

Ook bij de instap is het goed afstand houden

Zorgen en maatregelen

Het werkgroepje – werkend onder de naam CO2 (Corona Opstart Ondersteuning)– is begonnen met brainstormen over allerlei zorgpunten, vervolgens is gezocht naar maatregelen die deze zorgen kon wegnemen. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de locatie waar we buiten duiken: het Gat van Waalre. Hoeveel auto’s passen daar wanneer iedereen voldoende afstand houdt van elkaar? Ook werd er contact gezocht met de 1* instructeurs en de cursisten: voelen zij zich comfortabel om weer te beginnen of liever  nog even wachten? Daarnaast was er ook contact met de gemeente Waalre, gelukkig was de gemeente ook erg gedreven om weer activiteiten mogelijk te maken, binnen de nieuwe kaders. We communiceerden de plannen aan onze leden en legden uit wat het idee was. Ook vroegen we iedereen het protocol van NOB/PADI goed door te nemen. Met de seinen op groen, hebben we een eerste proefavond gehouden. Geen cursisten maar alleen gebrevetteerde duikers om te zien of het plan werkte. Dat deed het. Sterker nog, er konden nog een aantal auto’s meer bij, zonder dat het te druk zou worden.

Vaste plekken voor cursisten

Het heeft geresulteerd in een zeer werkbare situatie. Elke woensdagavond zijn er vaste plekken gereserveerd voor de auto’s van de cursisten, hun instructeurs en de oppervlaktecoördinator. Zij hebben gegarandeerd een plekje. Voor de overige plaatsen geldt dat leden zich via de website kunnen inschrijven. Zo weten we wie er komen en houden we er zicht op dat het niet te druk wordt. Het clubhuis blijft vooralsnog gesloten. Het is mooi om te zien dat het werkt en dat iedereen ook zijn best doet om afstand van elkaar te bewaren. Inmiddels is het CO2-werkgroepje uitgebreid: er zijn ook twee leden van de evenementencommissie bij toegetreden. Als per 1 juli de sanitaire voorzieningen op campings weer open gaan, willen we heel graag weer een duikweekend organiseren. Na een korte enquête binnen de club (hoeveel leden willen en kunnen er mee?), is er een weekend uitgezocht en een camping gereserveerd. Nu worden de details verder uitgewerkt: hoe doen we dat met een briefing? Of een gezamenlijk ontbijt?

Buddycheck op 1,5m afstand

Ondersteuning en vraagbaak

Het CO2 werkgroepje zal voorlopig nog blijven bestaan. Maar in de toekomst vooral als ondersteuning en als vraagbaak, voor leden of instructeurs die met vragen zitten rondom het organiseren van activiteiten met beperkende corona-maatregelen. En zo begint het weer een beetje te lijken op een ‘nieuw normaal’ zoals onze premier het zou noemen. We kunnen weer duiken, we kunnen weer opleidingen geven en binnenkort hopelijk zelfs weer op duikweekend. Het is mooi te zien hoe vele leden zich hebben ingezet om weer mogelijk te maken dat de we elkaar ontmoeten en onze gezamenlijke hobby op een veilige en gezellige manier kunnen uitvoeren”.