DOSA: voor als het anders gaat dan gepland

De duiksport veiliger maken door van andere duikers te leren, dat is het doel van de DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse). “Ook jouw vereniging of duikschool kan helpen om de duiksport veiliger te maken,” vertelt David Wassing van de DOSA. “Alles wat niet is verlopen volgens duikplan en een leerpunt voor anderen kan zijn is interessant en belangrijk om te melden. Het gaat dus niet alleen om duikongevallen, ook situaties waar verder geen schade is geweest, maar wél van het duikplan moest worden afgeweken is interessant om te melden. Op die manier leren we van elkaar en maken we de duiksport veiliger,” aldus Wassing.

Melden doe je makkelijk op www.duikongevallen.nl. “Je kunt kiezen uit vier formulieren: sportduiken, technisch duiken, freediven of bij derden, omdat je iets belangrijks over een incident hebt gehoord,” vertelt Wassing. “Na de melding bekijken deskundigen de ingevoerde informatie. Als de melder heeft aangegeven dat de informatie gepubliceerd mag worden, plaatsen we het voorval zonder naam of toenaam op de website van de DOSA.

Voorbeeld van een melding

Een voorbeeld van een melding is de melding over Le Serpent (ID00024). “Door verlies aan oriëntatie zijn duikers destijds in het wrak beland in plaats van de bedoelde buitenzijde. Dit leverde extra spanning bij de duikers op, maar gelukkig zijn beiden duikers veilig uit het wrak gekomen,” vertelt Wassing. “Het leerpunt is dat je op elk wrak duikt als een wrak: maak gebruik van een gidslijn vanaf de ankerlijn en zorg voor goede verlichting.”

“Als DOSA zijn we blij met deze melding, het maakt duidelijk dat ook een wrak als Le Serpent bedoken moet worden zoals dat geleerd wordt in de specialisatie wrakduiken en in besloten ruimten.” Ben je benieuwd naar andere meldingen die bij de DOSA gedaan zijn? Op de website van de DOSA kun je in de rubriek jaarverslagen de melding en analyses van de afgelopen jaren lezen.

Wat kan ik hier mee binnen mijn club?

Binnen jouw duikschool of vereniging kun je de praktijkvoorbeelden van de DOSA gebruiken voor in de duiklessen. Wil je ook leden die niet meer in opleiding zijn wijzen op de voorbeelden? Dan kun je bijvoorbeeld via je website, nieuwsbrief of clubblad aandacht aan de praktijkvoorbeelden besteden.

Zelf melding maken?

Wil je zelf een melding maken bij de DOSA? Ga dan naar www.duikongevallen.nl. “Je verhaal is in vertrouwde handen en als je toestemming geeft voor anonieme publicatie dan is het een leermoment voor iedereen. Dankzij jouw melding maak je de duiksport veiliger,” besluit Wassing.