DOSA zoekt versterking

DuikOngevallen Statistiek en Analyse (DOSA) is een onafhankelijke organisatie die ongevallen die in Nederland zijn voorgevallen of ongevallen die Nederlanders ergens in de wereld zijn overkomen, analyseert. DOSA doet op grond van die analyses aanbevelingen. Ze doet dat op de website (www.duikongevallen.nl) en besteedt hier uitgebreid aandacht aan in haar jaarverslagen.

DOSA werkt samen met een aantal organisaties in Nederland die ook betrokken zijn bij duikincidenten en – ongevallen en wordt financieel gesteund door meerdere duikorganisaties. DOSA wordt volledig getrokken door vrijwilligers. Deze vrijwilligers blijven gemiddeld 5 jaar voor DOSA werken. Daarna zoeken we vervanging, zodat we regelmatig nieuwe denkwijzen en ideeën in ons team krijgen.
We zoeken vanwege vervanging van een oudgediende een nieuw DOSA teamlid met het volgende profiel:

1. Een ervaren duiker. We zouden graag een jongere duiker aan het team willen toevoegen, maar ervaring is belangrijker dan leeftijd.
2. Iemand met analytisch vermogen
3. Een dwars denker (iemand die met nieuwe inzichten kan komen)
4. Een teamspeler
5. Iemand met goede contactuele eigenschappen
6. Iemand die pro actief is en niet gestimuleerd hoeft te worden om initiatief te nemen.

We komen 4 keer per jaar bij elkaar in Veenendaal. Daarnaast wordt verwacht dat je in je vrije tijd af en toe werkzaamheden voor DOSA verricht.
Als je belangstelling hebt voor dit werk, en graag een bijdrage wilt leveren aan de verhoging van de veiligheid van het duiken, dan graag een korte profielschets met motivatie waarom je deel wilt gaan uitmaken van het DOSA team aan David Wassing.