DOSA: de duiksport veiliger maken door van andere duikers te leren

De duiksport veiliger maken door van andere duikers te leren, dat is het doel van de DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse). “Ook jouw vereniging of duikschool kan helpen om de duiksport veiliger te maken,” vertelt David Wassing van de DOSA. “Alles wat niet is verlopen volgens duikplan en een leerpunt voor anderen kan zijn is interessant en belangrijk om te melden. Het gaat dus niet alleen om duikongevallen, ook situaties waar verder geen schade is geweest, maar wél van het duikplan moest worden afgeweken is interessant om te melden. Op die manier leren we van elkaar en maken we de duiksport veiliger,” aldus Wassing.

Melden doe je makkelijk op www.duikongevallen.nl. “Je kunt kiezen uit vier formulieren: sportduiken, technisch duiken, freediven of bij derden, omdat je iets belangrijks over een incident hebt gehoord,” vertelt Wassing. “Na de melding bekijken deskundigen de ingevoerde informatie. Als de melder heeft aangegeven dat de informatie gepubliceerd mag worden, plaatsen we het voorval zonder naam of toenaam op de website van de DOSA.

Een duikongeval ook op het droge?

Een duikongeval, daarbij denk je al snel dat dit ín het water plaatsvindt. Maar denk je er wel eens over na dat een duikongeval ook op het droge plaats kan vinden? Denk hierbij aan een val van een duiktrap, een fles die op je voet valt of uitglijden met je vinnen. Ook dit soort duikgerelateerde incidenten wil de DOSA graag van je horen. Hoe meer incidenten en ongevallen ook daadwerkelijk gemeld worden, des te waardevoller zijn de analyses en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.

Wat kan ik hier mee binnen mijn club?

Binnen jouw duikschool of vereniging kun je de praktijkvoorbeelden van de DOSA gebruiken voor in de duiklessen. Wil je ook leden die niet meer in opleiding zijn wijzen op de voorbeelden? Dan kun je bijvoorbeeld via je website, nieuwsbrief of clubblad aandacht aan de praktijkvoorbeelden besteden.

DOSA komt overigens ook graag op jouw club voor een leuke en leerzame avond! Ze vertellen je over wat DOSA doet en waarom zij dit doen. Interesse? Stuur DOSA dan even een mailtje!

Melding maken?

Maak je iets mee, zie je iets gebeuren, hoor je iets? Meld het bij DOSA (www.duikongevallen.nl) Op die manier help jij om de duiksport nog veiliger te maken.