Diversiteit en inclusie, ook in de duiksport

In Nederland kan je op meer dan 250 plekken duiken. Dat doen we op een veilige manier, voor velen ook in clubverband. Duiken verbindt en verenigt mensen, het is voor iedereen. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven. Daarom is het belangrijk dat de duiksport toegankelijk, veilig en inclusief is. Om de duiksport een plek te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar aandacht is voor diversiteit heeft de NOB het charter Diversiteit en Inclusie van NOC*NSF ondertekend. Met de ondertekening committeert de NOB zich in te gaan zetten voor meer diversiteit in de duiksport.

Acceptatie

De NOB zet zich in om een inclusieve cultuur te creëren binnen de duiksport waarin iedereen geaccepteerd wordt en welkom is. Acceptatie (van andere culturen, seksuele voorkeuren, met of zonder handicap, leeftijd) kun je als duikclub niet afdwingen, maar je kunt er wel naar streven. Acceptatie gaat over respect tonen voor de ander. Dat gaat niet vanzelf. In de huidige samenleving zien we veel verschillende culturele invloeden en achtergronden. Er zijn grote verschillen tussen clubs per provincie, in een stad of in een dorp, groot of klein. De uitdaging is om deze verschillen bespreekbaar te maken, want verschillen horen bij mensen. Waar we elkaar vinden is in de liefde voor de duiksport.

Wat is dan een inclusieve sportomgeving?

Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor mensen mét en zonder beperking of chronische ziekte. Sport moet een plek zijn waar ook bijvoorbeeld ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. Bij een inclusieve sportomgeving hoort:

 • Behoefte van persoon staat centraal
 • Meedoen in de samenleving
 • Welkom zijn
 • Erbij horen
 • Geaccepteerd worden
 • Niet uitgesloten worden
 • Waardering krijgen
 • Een goed leven hebben
 • Sociale rollen vervullen
 • Iets nuttigs doen
 • Eigen keuzes kunnen maken

 Week van de Onderwatersportvereniging

Onderzoek toont aan dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ gemeenschap en mensen met een migratieachtergrond over het algemeen minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport. Hoe divers en inclusief de duiksport is, is soms lastig te bepalen. Daarom wil de NOB dit thema dit jaar prominenter naar voren brengen. We doen dat onder andere via de nieuwsbrief voor bestuurders, het artikel in Onderwatersport Magazine en ook bij de Week van de Onderwatersportvereniging, die samen met de Nationale Sportweek in september gehouden is.

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement van NOC*NSF dat sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen is. Tijdens de sportweek zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders in heel Nederland hun deuren open. Ze organiseerden clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kon deze week kennis maken met (nieuwe) sporten.

Hoe staat jouw club ervoor?

Hoe inclusief is jouw duikclub? Is het bestuur van jouw club een goede afspiegeling van het ledenbestand? Sluit jullie aanbod aan op de behoeften en wensen van de (potentiële) leden? Doe de inclusiecheck via www.weeswelkomindesport.nl en ontdek wat jouw club kan bijdragen om de duiksport voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

Aandacht voor inclusie is kans voor ledenwerving- en behoud

Verschillende groepen sporters hebben verschillende behoeften. Dat kan simpelweg verschillen in de verwachtingen die zij hebben van het aanbod van jouw club tot het niet in hokjes geplaatst willen worden van de traditionele sport. Aandacht voor inclusie heeft daarnaast ook indirect effect op het sportplezier van je huidige leden. Als mensen zich ergens welkom voelen, waar zij gezellig met anderen kunnen sporten, aan behoeften worden voldaan, zoals een goede instructeur die voor de groep staat, dan blijven zij daar langer actief.

Zelf aan de slag met diversiteit en inclusie

Als club kun je aandacht geven aan en beleid maken op het gebied van thema’s als diversiteit en sociale veiligheid. Dit draagt bij aan een welkom sportklimaat. Laat sociale veiligheid dan ook een voortdurend thema op je club zijn: maak afspraken aan het begin van het seizoen over hoe je het samen aanpakt en verwijs hiernaar in bijvoorbeeld een nieuwsbrief of op een poster. Zet het onderwerp standaard als thema op je bestuursagenda en bij ledenvergaderingen. Neem iedereen serieus die zich onprettig voelt, de beleving van de persoon kan anders zijn dan die van jou.

Sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden.

Waarom zou je als club hier iets mee moeten?

Meer diversiteit in een sportclub komt zelden vanzelf. Het vraagt om bestuurders die er in geloven, grenzen oprekken, risico’s nemen, experimenteren en durven om te gaan met verschillen. Uiteindelijk hebben alle leden, instructeurs en bestuurders binnen een sportclub hier een rol in te spelen. Dat betekent nogal wat. Je moet het echt zien zitten om meer open te worden als club. Waarom aan de slag met diversiteit en inclusie in de sport?

 • Het is 2022. De maatschappij is enorm divers en sportclubs kunnen niet achterblijven om sport voor iedereen aan te bieden.
 • Door een gedegen en gedragen inclusiviteits- en diversiteitsbeleid te voeren, ga je actief discriminatie tegen op je club. Uiteindelijk draagt het bij aan de sociale veiligheid op de club en daarmee aan het sportplezier.
 • Het is sociaal en eerlijker. Talloze onderzoeken laten de sociale voordelen zien van samen sporten. Mensen voelen zich fitter en hebben een grotere sociale kring.
 • Omdat de vijver er groter door wordt. Clubs hebben problemen om genoeg vrijwilligers te vinden of hebben te maken met dalende ledentallen en inkomsten. Een inclusieve mindset helpt een club om fundamentele problemen aan te pakken.
 • Omdat de club er beter door wordt. Een club waar mensen met verschillende achtergronden rondlopen, is beter in staat de juiste beslissingen te nemen. Een representatiever bestuur kan hier een rol in spelen. Van ‘What’s in it for me?’ naar ‘What’s in it for everyone?’.

Stimuleringsbudget vanuit NOC*NSF

Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen bij NOC*NSF. Wil je meer informatie hierover? Neem contact op met de NOB via Jeroen Dellebeke, jeroen.dellebeke@onderwatersport.org.

_______________________________________________________

‘Doe normaal joh!’ Dat hoor je waarschijnlijk dagelijks iemand roepen. Maar wat vind je binnen de club eigenlijk normaal? En ook interessant: wat vind je níet normaal? Het pesten of buitensluiten van andere leden zal iedereen niet normaal vinden. Maar denk ook eens aan grappen over vrouwen, homo’s, lesbiennes of andere culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt. Is zulk gedrag binnen jouw club bespreekbaar? Hoe kun je de hierboven geschetste situaties voorkomen? En weet je wat je moet doen als zich onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat? Ga hierover eens het gesprek aan met elkaar. Ter inspiratie kun je de websites www.sportplezier.nl en www.verenigingsbox.nl bekijken. Ook op de NOB-website, onder ‘Bestuurders’ en ‘Goede sfeer’, vind je een zevental belangrijke tips over dit thema.