Disclaimer

Disclaimer NOB

De NOB streeft ernaar om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De NOB kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.

De NOB heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de NOB wenden.

© NOB – Veenendaal

Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder toestemming van de NOB.