Diepterecord sportdeelname, herstel zeer beperkt

Onderzoek NOC*NSF ‘Zo Sport Nederland’ naar impact Corona

De sportdeelname van Nederlanders is als gevolg van de coronacrisis ook het afgelopen jaar drastisch afgenomen en nog lang niet terug op het oude niveau. Het aantal mensen dat wekelijks sport daalde in 2021 opnieuw met 800.000 ten opzichte van het jaar ervoor. Onder jongeren is de terugloop relatief het grootst. De lockdowns hebben daarbij zichtbaar een blijvend effect. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zo sport Nederland’ van NOC*NSF .

De deelname aan sport in ons land is sinds meting hiervan via Sportdeelname Index (2013) nog niet zo laag geweest. Er is bovendien een directe relatie tussen de drie lockdowns en de wekelijkse sportdeelname, die bij elke nieuwe lockdown sterk daalde. Nederlanders die juist wel bleven sporten, deden dat tijdens de eerste lockdown nog vaker, maar bij de tweede en derde lockdown daalde de frequentie ook in deze groep.

Effect bij jongeren het grootst

Vooral onder jongeren heeft de coronacrisis grote invloed gehad op het sportgedrag: in 2020 daalde de wekelijkse deelname al met tien procent; in 2021 zette de daling door met nog eens drie procent. In de top 10 van favoriete jeugdsporten is niet alleen een sterke (verklaarbare) daling zichtbaar bij de binnensporten, maar ook bij een buitensport als hardlopen.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Nederland is door de coronacrisis letterlijk tot stilstand gebracht. We zien een enorme beweegachterstand. Uit de cijfers blijkt dat de weg terug omhoog helaas nog niet is ingezet. Vooral het effect op de sportdeelname van jongeren is zorgwekkend. Na de coronacrisis verkeren we nu in een beweegcrisis.”

We zien een enorme beweegachterstand. Na de coronacrisis verkeren we nu in een beweegcrisis

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

Lidmaatschappen buitensporten gestegen

Het totaal aantal unieke lidmaatschappen bij sportbonden nam in 2021 wel toe met in totaal circa 95.000. De stijging kan met name worden toegerekend aan de Koninklijke Wandel Bond Nederland, die bijna 70.000 extra leden kon verwelkomen.

Ook de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de Nederlandse Golf Federatie en Sportvisserij Nederland zagen hun ledental stijgen. Bij een meerderheid van de sportbonden zijn de ledenaantallen daarentegen afgenomen, met name bij de binnensporten.

Download het rapport