Decompressietank in Admiraal de Ruyter

De zuurstofbehandelkamer in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes wordt uiterlijk 1 maart ingericht voor eerste hulp bij duikongelukken. Tot dusver zijn duikers die in de Zeeuwse wateren op diepte in de problemen raken, aangewezen op de decompressietank in Antwerpen.

24/7

Eigenaar-directeur Tjeerd van Rees Vellinga en zijn compagnon Ernst Vroegop verwachten de bemensing van de speciale afdeling de komende maanden te kunnen opschroeven tot een 24-uursdienst, zeven dagen per week. “Dat betekent dat de druktank altijd kan worden ingezet bij ernstige ongelukken om zwellingen terug te dringen” legt Van Rees Vellinga uit. “Chirurgen kunnen op die manier eerder opereren.” De behandeleenheid is begin september in gebruik genomen. In de tank worden patiënten onder druk gebracht en krijgen ze pure zuurstof toegediend. Dit bevordert de genezing van wonden.

Voor meer informatie: www.hyperbaarcentrum.nl