De toekomst van de Oosterschelde

Op 29 oktober vond midden op de stormvloedkering het kenniscongres Oosterschelde plaats. Met een grote groep geïnteresseerden is over de toekomst van de Oosterschelde gediscussieerd. De stormvloedkering heeft een beperkte levensduur en met de klimaatverandering en verwachte zeespiegelstijging neemt de noodzaak om over lange termijn maatregelen na te denken snel toe.

Tijdens het congres zijn vier scenario’s gepresenteerd die de inwoners rondom de Oosterschelde moeten beschermen tegen het water:

  1. Behoud van bestaande infrastructuur met intensiever gebruik van de stormvloedkering en eventuele aanpassingen aan de kering.
  2. Afsluiten van de Oosterschelde met een dam.
  3. Een open Oosterschelde met verhoogde en verbrede dijken in combinatie met innovatieve ‘building with nature’ concepten.
  4. Een zeewaartse verdediging met bewoonbare eilanden voor de Nederlandse kust.

Elke maatregel heeft gevolgen voor de onderwaternatuur en het sportduiken in de Oosterschelde. Wij vinden het van belang de onderwaternatuur te behouden en waar mogelijk te versterken. Een continue verbinding met de Noordzee is daarvoor een voorwaarde.

De NOB nam tijdens het congres deel aan de workshop ‘Beleving onder en boven water’, waarbij behoud van de belevingswaarden centraal stonden. Om deze waarden te behouden zijn in de Oosterschelde uiteenlopende randvoorwaarden van belang: behoud getij, behoud slikken en platen, rust en ruimte, zorgvuldige aanpak van oeververdediging en duurzaam beheer. Deze waarden staan onder druk door onder andere de zandhonger, het gebruik van staalslakken en fijn grint voor de oeververdediging, en effecten van intensief gebruik.

Als vervolg op het congres start er een Oosterschelde-community waaraan de NOB ook deelneemt. In december is de eerste bijeenkomst van deze community.