De samenwerkende partijen in de zwembranche pleiten voor voortgang van het zwemonderwijs en de zwemveiligheid in Nederland

De laatste berichten omtrent de coronamaatregelen voor de komende weken waren voor partijen binnen de zwembranche, de NOB is daar één van, aanleiding een brief te sturen aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor het belang van zwemles en wordt gepleit voor een zo spoedig mogelijke hervatting van deze lessen.

‘De zwemveiligheid in ons waterrijke land is in het geding. Na een zomer waarin een recordaantal verdrinkingen gemeld werd ligt het zwemonderwijs al geruime tijd (nagenoeg) stil. Nederland heeft als één van de meest waterrijke landen ter wereld wereldfaam verworven met zijn systeem van zwemonderwijs en het behalen van zwemdiploma’s. De huidige corona maatregelen en de duur hiervan doen hier grote afbreuk aan. Het gevolg: de zwemveiligheid van (jonge) kinderen laat te wensen over als er niet snel wordt ingegrepen. Als belangenverenigingen en -organisaties binnen de zwembranche maken we hier ons grote zorgen over.’

Klik hier om de hele brief te lezen:

Brief aan Tweede Kamer