De Richtlijnen voor Veilig Duiken zijn gewijzigd naar een Leidraad voor Veilig duiken

De NOB heeft de Richtlijnen voor Veilig Duiken gewijzigd naar een Leidraad voor Veilig duiken. Het is niet enkel een naamswijziging van richtlijn naar leidraad, maar door de Veiligheidscommissie van de NOB is er ook gekeken naar de inhoud. In dit artikel vertellen we je graag meer over de wijziging en kun je onderaan het artikel de Leidraad voor Veilig Duiken downloaden.

Van richtlijn naar leidraad

Allereerst in het kort wat we verstaan onder een richtlijn en een leidraad. Een richtlijn geeft heel specifiek aan hoe je iets moet doen en wat wel en niet mag. Het is een voorschrift voor het gewenste gedrag. Een leidraad is een soort handleiding om iemand ergens naar toe te leiden. Het kan iemand een richting geven, waarbij er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid.

De NOB heeft als uitgangspunt dat iedere duiker verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid. Om deze reden spreken we niet meer over een Richtlijn voor Veilig Duiken, maar over een Leidraad voor Veilig Duiken. Omdat een leidraad bedoeld is om zelf het bijpassende gedrag te bepalen en dus een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid en het gezonde verstand. Daarnaast is een leidraad ook bij uitstek het middel om de opgedane kennis en ervaring te kunnen vertalen naar een nieuwe situatie.

Hoe de Leidraad voor Veilig Duiken te gebruiken?

De leidraad bestaat uit een aantal koppen die betrekking hebben op duiken in algemene zin en de verschillende soorten duiken. Per kop zijn er een drie tal subkopjes die betrekking hebben op veiligheid, verantwoordelijkheid en gedrag. De bullets onder de subkopjes geven aanwijzingen om te komen tot concrete handelingen. Het is vervolgens aan jou om hier zelf invulling aan te geven.

Via de onderstaande button kun je de Leidraad voor Veilig Duiken downloaden.

Leidraad voor Veilig Duiken

Foto: Erik de Boer