Verzekeringen

1: Zijn instructeurs bij NOB-verenigingen verzekerd via de collectieve aansprakelijkheidsverzekering?

Ja, op voorwaarde dat zij voor de vereniging actief zijn en niet voor eigen rekening en verantwoording werken.

2: Is het voor instructeurs noodzakelijk een verzekering af te sluiten?

Nee, instructeurs zijn via de NOB verzekerd voor ongevallen en aanvullend voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Primair is de aansprakelijkheid verzekerd op de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

Terug naar veelgestelde vragen voor instructeurs.