Medisch

1: Hoe vaak moet ik duikmedisch gekeurd worden?

De NOB vraagt duikers onder de 50 jaar om zich eens in de drie jaar te laten keuren. Zijn je medische omstandigheden in de tussentijd – bijvoorbeeld door ziekte – veranderd? Laat je dan herkeuren of overleg met je arts! Als je ouder bent dan 50 jaar, dan moet je je als lid van de NOB jaarlijks laten keuren.

2: Wat houdt een duikmedische keuring in?

Tijdens een duikmedische keuring word je onderzocht door een (sport)arts met deskundigheid op duikmedisch gebied. Samen bespreken jullie de risico’s. Vervolgens wordt bekeken of je specifieke en persoonlijke risico’s hebt, of deze acceptabel zijn en hoe je er zo verstandig mogelijk mee kunt omgaan tijdens het duiken.

3: Waarom is zo’n duikmedische keuring belangrijk?

Op Duikkeuring.nl, een website van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI), staat hierover het volgende: “Duiken is een sport met risico’s. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico’s, of je nou gezond bent of niet. Persoonlijke risico’s zijn niet alleen voor jou van belang, maar ook voor je buddy. Alleen als je gezond en fit te water gaat kunnen jullie volledig op elkaar vertrouwen! Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld. Hoewel elke duikkeuring met een vragenlijst begint, kan een vragenlijst alleen nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan immers geen risico’s inschatten en uitleggen. Een sportduikkeuringsarts kan de risico’s wél verduidelijken, en zal bovendien uitleggen welke noodzakelijk maatregelen de risico’s verkleinen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg.”

4: Waar kan ik een medische duikkeuring laten doen?

Een duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan is het slim om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde. Op www.duikkeuring.nl kun je zien waar je terecht kunt. Alle artsen en instellingen die op deze kaart worden getoond zijn gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Door deze certificering wordt inzichtelijk gemaakt dat een gecertificeerde sportduikkeuringarts deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeneeskunde.

5: Wat moet ik doen als ik denk dat mijn buddy decompressieziekte heeft?
  • Stap 1: bel 112, vermeld dat het om een duikongeval gaat, beschrijf de symptomen en noem zo nauwkeurig mogelijk de duiklocatie waar je je bevindt.
  • Stap 2: verleen eerste hulp (beademing, reanimatie, zuurstof toedienen, etc) en wacht op de hulpdiensten.

Telefonische bereikbaarheid 24/7:

  • Duikmedisch Centrum Defensie: alarmnummer 0223-658220
  • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes: 0113-234000

Hyperbare medische ondersteuning:

Bij een acute noodsituatie is het belangrijk om het landelijke alarmnummer 112 te bellen.

Symptomen
Decompressieziekte kan zich op allerlei manieren uiten: pijn in de gewrichten, jeuk, huiduitslag, tintelende handen, een doof gevoel, gevoelloosheid, misselijkheid, braakneigingen, verlies van coördinatie, verlies van samenhangende spraak, spierzwakte, draaierigheid, flauwte, bewusteloosheid, stuipen, verlamming en nog vele andere symptomen. Bij duidelijke symptomen kun je het beste concrete actie ondernemen: direct 100% zuurstof toedienen. Realiseer je echter goed dat de afwezigheid van symptomen na een te snelle opstijging niet wil zeggen dat er geen decompressieproblemen zijn.

Alarmcentrale van je reisverzekering
Ben je in het buitenland? Bel dan ook de alarmcentrale van je reisverzekering. De alarmcentrale overlegt met de arts die je behandelt hoe de medische situatie in het buitenland ervoor staat, zorgt ervoor dat je indien nodig eerder naar Nederland terug kunt komen en houdt de achterban in Nederland op de hoogte van je situatie.

Duikmedisch Centrum
Ook kun je altijd het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine om advies vragen. Dit centrum is gevestigd in Den Helder. Het DMC is 24/7, 365 dagen per jaar geopend en telefonisch bereikbaar. Afhankelijk van je klacht en de mogelijke oplossing kan een duikerarts meedenken over maatwerk voor je probleem.

Terug naar veelgestelde vragen voor duikers.