Verzekeringen voor clubs

1: Moet mijn vereniging andere verzekeringen afsluiten naast de NOB-verzekeringen?

Als vereniging met een eigen clubhuis is het verstandig om ook een goederen/inventarisverzekering af te sluiten. Is het clubhuis jullie eigendom? Dan is een opstalverzekering ook noodzakelijk. Verder kan mogelijke schade aan duikmaterialen die eigendom zijn van de vereniging worden gedekt door een transport/verblijfsverzekering.

Tenslotte kun je kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, zodat eventuele juridische kosten zijn gedekt.

3: Zijn introducés verzekerd?

Introducés die (nog) geen lid zijn van de NOB zijn alleen en slechts aanvullend verzekerd op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor schade die zij anderen of de vereniging toebrengen. Voor de Ongevallenverzekering zijn alleen leden die bij de NOB zijn aangemeld verzekerd.
Let er dus op dat je alle leden opgeeft bij de NOB, ook je jeugdleden. Als je geen lid bent van de NOB, ben je tijdens een verenigingsactiviteit op geen enkele wijze verzekerd.

4: Hoe moet je als vereniging handelen in het geval van schade?

Erken op voorhand geen aansprakelijkheid, maar verzamel gegevens en feiten. Vul een schadeaangifteformulier in en schakel de verzekeraar in. Laat de correspondentie met betrekking tot de schade over aan de verzekeraar. In veel gevallen wordt eerst geclaimd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzakende betrokkene en daarna pas op de verzekering van de vereniging of de NOB.

6: Wanneer een niet-lid een proefduik maakt, is deze persoon dan automatisch via de vereniging verzekerd?

Nee, deze persoon is niet verzekerd via de club. Laat de introducés o.a. vrijwaringsverklaring tekenen, zodat zij zelf verantwoordelijkheid nemen. Download hieronder een model-vrijwaringsclausule.

Terug naar veelgestelde vragen voor bestuurders.