Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Elke vorm van discriminerend en/of seksueel getinte aandacht in de vorm van woorden, aanrakingen en daden die je niet plezierig en ongewenst vindt, is niet acceptabel. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, advies of gewoon een luisterend oor.

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het. Op deze pagina vind je daarom alle contactgegevens van de verschillende contactpersonen, contactpunten en plekken waar je naar toe kunt met je verhaal. Ook voor steun en advies vind je hier de juiste contactinformatie.

Vertrouwenscontactpersoon NOB

Laura Rolink is de vertrouwenscontactpersoon van de NOB. Je kunt bij haar terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je bij haar terecht als je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent. De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zijn altijd vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon is wel genoodzaakt zich te houden aan de meldplicht seksuele intimidatie.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Laura. Mail naar vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org. Laura biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing of antwoord. Laura heeft een opleiding gevolgd om als vertrouwenscontactpersoon aan de slag te gaan.

1: Wat doet een VCP?

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van (jonge) sporters, trainers of bestuursleden die te maken hebben met vragen, vermoedens, meldingen of klachten over grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersoon geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het zoeken naar oplossingen of verwijst je indien nodig door. De vertrouwenscontactpersoon gaat in principe vertrouwelijk met je verhaal om. Het kan zijn dat andere personen betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, maar dit gebeurt nooit zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent.

Daarnaast is de VCP, zowel binnen de bond als vereniging, belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid.

2: Wat is het verschil tussen een VCP en een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is een eerste aanspreekpunt en daarmee een schakel tussen betrokkenen en dienstverlenende partijen zoals een vertrouwenspersoon, het Centrum voor Veilige Sport Nederland, slachtofferhulp en in ernstige gevallen ook Politie/Justitie. Een vertrouwenscontactpersoon heeft alleen het eerste contact met iemand en biedt zelf geen zorgverlening, maar zorgt ervoor dat de juiste zorgverlening in beeld komt.

Een vertrouwenspersoon is vaak een professionele zorgverlener. De vertrouwenspersoon zal alleen handelen nadat de melder daarvoor toestemming heeft gegeven. Wat gedeeld wordt met de vertrouwenspersoon blijft altijd vertrouwelijk. Voor een vereniging is het voldoende om een vertrouwenscontactpersoon te hebben.

3: Het opleiden van een VCP

Laat de VCP van de vereniging ook de NOC*NSF opleiding voor VCP volgen, zodat de VCP weet wat zijn rol en verantwoordelijkheid is en de weg weet te vinden binnen het netwerk van de sport. Voor  deze opleiding kun je in je gemeente navragen wat de financiële mogelijkheden zijn vanuit het Sportakkoord. De NOB kan je hier ook bij helpen.

4: Een VCP aanstellen bij jouw vereniging

Ben je vertrouwenscontactpersoon of wil je voor jouw vereniging een vertrouwenscontactpersoon aanstellen? Dan kun je een aantal documenten downloaden. Het kan natuurlijk zijn dat je bij jouw vereniging geen VCP kan vinden/aanstellen. In dat geval kan de VCP van de NOB dit ook voor jouw vereniging zijn.

5: Meldplicht

Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Begeleiders melden aan het bestuur van de vereniging, het bestuur van de vereniging meldt aan de tuchtrecht aanklager van de eigen sportbond. Bij onze bond kan gemeld worden bij de vertrouwenscontactpersoon. In de infographic van het Centrum Veilige Sport wordt de route van het doen van een melding inzichtelijk gemaakt.

Naast de NOB zijn er ook andere instanties waar je een melding kan doen of in gesprek kan gaan met iemand.

Centrum Veilige Sport Nederland

Is er sprake van seksuele intimidatie of ander (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? En heb je vragen of twijfels om bijvoorbeeld je verhaal te vertellen? Neem contact op met het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.

Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of bel 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur).

Anoniem contact via SpeakUp

Wil je een melding doen van seksueel overschrijdend gedrag? Dat kan ook anoniem via SpeakUp. Je kunt kiezen tussen een online melding of telefonisch. Let op: als je belt, krijg je geen medewerker aan de telefoon. Het bericht dat je inspreekt, wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling. Je ontvangt in beide gevallen een persoonlijk meldingsnummer. Je kunt dit nummer gebruiken om de voortgang van je melding te zien.

Chatten met Fier

Fier is bedoeld voor iedereen die ervaringen met grensoverschrijdend gedrag heeft gehad. Is er iets gebeurd tegen je wil? Of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving? Via Fier kun je (anoniem) je verhaal delen met of een vraag stellen aan een professionele hulpverlener.