Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen op het gebied van sociale veiligheid is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuursleden, instructeurs en vrijwilligers.

Wat is een VOG?

Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. De VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een VOG biedt geen garanties, maar je laat als vereniging wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt en de achtergrond kent van je kaderleden/vrijwilligers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie biedt in samenwerking met NOC*NSF en de sportbonden een subsidie voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers. Hierdoor is het voor sportverenigingen mogelijk om kosteloos VOG’s aan te vragen voor hun vrijwilligers.

Hoe kan je een VOG aanvragen?

Om verenigingen op weg te helpen, is er een overzichtelijk stappenplan opgesteld. Voor het aanvragen van een VOG zijn er 7-stappen die een vereniging moet doorlopen. Als je hulp nodig hebt kun je een bericht sturen naar clubondersteuning@onderwatersport.org.

Wie vraagt een VOG aan?:

Verenigingen vragen de VOG’s aan voor de verenigingsinstructeurs. In de praktijk betekent dit vaak dat een bestuurslid de VOG’s aanvraagt. Voor de instructeurs die lid zijn bij NOB4U, wordt dit opgepakt door de NOB. Alle instructeurs zullen in het aanvraagtraject een mail ontvangen, met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De rol van een instructeur beperkt zich tot het invullen van deze vragenlijst.

Zijn er voorbeelddocumenten?:

Bij het aanvragen van de VOG regeling wordt aan verenigingen gevraagd om een gedragscode en een aannamebeleid op te stellen. Het doel van deze documenten, is het veiliger maken van de vereniging. Door na te denken over ‘hoe gaan we met elkaar om binnen de vereniging’ en ‘wat verwachten we van instructeurs’, wordt er duidelijkheid geschept. Op gratisvog.nl lees je meer over de voorwaarden. Je kan als vereniging dit format gebruiken voor het opstellen van een gedragscode.

Wat is een eHerkenning?:

Wanneer een vereniging de goedkeuring heeft ontvangen om gebruik te maken van de VOG regeling, is het tijd om een eHerkenning aan te vragen. Een eHerkenning is vergelijkbaar met een DigiD, maar dan voor organisaties. Een eHerkenning is net als een DigiD nodig om in te loggen op overheidswebsites. Het aanvragen van de VOG’s is gratis, maar het aanvragen van een eHerkenning helaas niet. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de kosten zijn ongeveer € 20 per jaar. Mocht de vereniging al beschikken over een eHerkenning, kan deze stap worden overgeslagen.

Binnen eHerkenning zijn er 5 betrouwbaarheidsniveaus. Voor de VOG-aanvraag is betrouwbaarheidsniveau EH2+ voldoende.

Wat is de verjaringstermijn?:

De NOB volgt de richtlijnen van NOC*NSF en wij hanteren een verjaringstermijn van 3 jaar.