Grensoverschrijdend gedrag (GOG)

Ook binnen onze sport en in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden (GOG). Dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. De NOB wil (de leden van) onze verenigingen ondersteunen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook als het misgaat kun je bij de NOB terecht.

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.

Dit kan in verschillende vormen voorkomen zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik.

Preventie van Grensoverschrijdend Gedrag

De NOB wil jou en je vereniging graag helpen in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Samen met andere sportbonden en NOC*NSF is er gewerkt aan een aantal mogelijkheden om aan de gang te gaan met de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

  • Samen met andere sportbonden en NOC*NSF heeft de NOB een normenkader opgesteld. In het normenkader staat hoe wij vinden dat je met elkaar, in de sport, om moet gaan. Daarnaast heeft de NOB voor verenigingen een document met gedragsregels opgesteld. Deze kan je gebruiken als basis om de gedragsregels bij jouw vereniging op te stellen.
  • Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft de tool ‘High 5!’ ontwikkeld voor sportbestuurders en vrijwilligers die actief zijn bij verenigingen. Het stappenplan zit vol met praktische documenten voor beleid, gedragsregels en tips voor het positioneren van de vertrouwenscontactpersoon. Je bepaalt zelf waar je in het stappenplan begint; uiteindelijk zijn alle stappen even belangrijk om uit te voeren. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw vereniging.
  • Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan voor je instructeurs, vrijwilligers en bestuursleden. Lees meer hierover op de pagina VOG.
  • Zorg dat je als vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebt. Lees meer hierover op de pagina VCP.