Algemene vergadering

Denk en praat met ons mee!

Eens per jaar komen alle afgevaardigden van onze duikverenigingen en duikscholen bijeen tijdens de Algemene vergadering. Het bestuur van de NOB leidt deze vergadering. De eerstvolgende Algemene vergadering 2018 is geweest op zaterdag 23 juni bij Congres- en Hotelcentrum Papendal. 

 

Duikinstructeur worden
Foto: Erik de Boer

2018

Agenda en uitnodiging Algemene Vergadering
Contributiebesluit 2019
Jaarverslag 2017 – Jaarplan 2018
Toelichting op de jaarcijfers 2017 en de begroting 2019
Advies financiële commissie
CV Kandidaat bestuurders
Machtiging

De overige, ontbrekende, stukken zullen zo spoedig mogelijk aangevuld worden.

2017

Lees hier het verslag van de Algemene vergadering 2017
Presentatie van de Algemene vergadering 2017