Algemene vergadering

Denk en praat met ons mee!

Eens per jaar komen alle afgevaardigden van onze duikverenigingen en duikscholen bijeen tijdens de Algemene vergadering. Het bestuur van de NOB leidt deze vergadering. De eerstvolgende Algemene vergadering is op zaterdag 19 september 2020 bij Congres- en Hotelcentrum Papendal. 

Lees verder onder de foto

 

Duikinstructeur worden
Foto: Erik de Boer

2019

Agenda en uitnodiging Algemene Vergadering
Verslag Algemene Vergadering 2018
Jaarverslag 2018 + Jaarplan 2020
Toelichting op de jaarcijfers 2018 en de begroting 2020
Contributiebesluit 2020
Advies financiële commissie
Video: herintroductie getij Grevelingen
Machtiging